Orolig över Corona? Så behåller du din hälsa och träning

träning corona KSM66

Träningsanläggningar, skolor, matcher, arrangemang med stora folkmassor stänger och det är förmodligen bara början på effekterna av Corona. Oron är stor, men allt vi kan göra är att ta en dag i taget och fortsätta ta hand om oss. Här hittar du några sätt att behålla din träning och hälsa i Coronatider.

Spridningen av Corona påverkar oss alla och världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög, därför uppmanar Folkhälsomyndigheten människor dig med symtom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra.

Corona – symtom och allmänna riktlinjer

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta. Viruset är inte luftburet, men sprids med hjälp av droppsmitta, det vill säga hostningar och nysningar, som vanlig influensa.

Covid-19 ger ett eller flera av följande symtom:

  • torrhosta
  • feber
  • andningsbesvär

De flesta som smittas får lindriga symptom som vanlig förkylning, feber och luftvägssymptom, och tillfrisknar rätt snabbt. Vissa får allvarliga besvär i luftvägarna och kan få svårt att andas och ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Det finns dock inte några tecken på kvarvarande kroniska tillstånd efter att man tillfrisknat.

Riktlinjer:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.
  • Du som anhörig bör undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik kontakt med sjuka människor. 
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.

Fakta: krisinformation.se där du kan följa de senaste råden om Corona, liksom hos folkhalsomyndigheten.se

Så behåller du din träning när Corona härjar

Många gym och idrottsanläggningar stänger, men att sluta träna är dumt med tanke på att immunförsvaret stärks av träning, samt att du mår så mycket bättra på många andra sätt. Här får du några förslag på hur du kan bibehålla din träningsrutin.

Ta hand om dig!

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.