Vägen till ren luft

Vägen till ren luft

Luften i vårt hem är full av små, mikroskopiska partiklar som påverkar vårt välmående negativt och i vissa fall till och med kan göra oss sjuka. Genom något så enkelt som att använda en luftrenare kan du få en hälsosam och ren luft hemma.

Visste du att ett tänt ljus släpper ifrån sig cirka 60 000 partiklar/liter luft under tiden det är tänt? När du tände ljuset med en tändsticka frigjordes omkring 200 000 partiklar/liter luft. När du sedan blåser ut ljuset uppstår cirka 300 000 partiklar/ liter. Små, mikroskopiska partiklar som ligger kvar i luften i fl era timmar.
   Spirare representerar och säljer luftrenare av märket IQAir i Sverige. Det är luftrenare som effektivt renar luften från bland annat damm- och smutspartiklar, gaser och odörer. De använder sig av den mest beprövade, effektiva och erkända metoden att rena luft på, vilket är att rena genom HEPA- och kolfi lter.
   Den unika kombinationen av HEPA-fi lter och kol- fi lter fångar upp de partiklar som vi inte kan se med blotta ögat. Till skillnad från de fl esta andra luftrenare på marknaden, släpper IQAir inte ifrån sig något ozon.
   – Även om det är små mängder som kommer från bland annat jonisatorer och elektrostatiska fi lter i hemmet, så är det enligt många experter inte hälsosamt med ozon. Våra maskiner är helt ozonfria och använder ingen teknik som överhuvudtaget kan alstra ozon, berättar Ronnie Kilman från Spirare.

Bäst i test
Spirares luftrenare tar inte bara bort damm- och smutspartiklar från luften. Även bakterier, virus, gaser, ångor, lukter och allergener reduceras markant.
   – En av våra kunder köpte hund och så blev dottern allergisk. Efter att de skaffat en IQAir till dotterns rum förbättrades allergisymptomen så pass mycket att de har kunnat behålla hunden och har köpt ytterligare en luftrenare till vardagsrummet. Pälsdjur släpper ifrån sig hudavlagringar som far runt i luften. Ofta är det dem man som allergiker reagerar på. Genom att rena luften från dessa, tar man bort den faktor som orsakar de allergiska besvären, förklarar Ronnie Kilman.
   Även kontor, sjukhus och tandläkare använder IQAirs luftrenare. Flera internationella och oberoende tester har utsett IQAir till bäst i test. Under SARS-epidemin prövade sjukhus i Hong Kong olika luftrenare för att komma fram till vilken som kunde säkerställa och ta hand om de luftburna virusen. Gissa vilken som stod sig bäst i test och köptes in? Just det – IQAir.
   – Våra filter är så otroligt effektiva. Ett fi lter håller i två till tre år, vilket är längre än övriga på marknaden. Under hela användningstiden är effektiviteten lika hög, att jämföra med många andra där funktionen försämras successivt i takt med att fi ltret blir smutsigt, menar Ronnie Kilman. 
Enkel att använda
IQAirs fristående luftrenare är enkla att använda. Det enda du behöver göra är att byta fi lter under årens lopp. De fungerar oberoende av din uppvärmning, ventilation samt luftkonditioneringsutrustning och kan fl yttas från rum till rum. Beroende på storleken av rummet som ska renas fi nns olika modeller, men de mindre klarar lätt av att rena ett rum upp till 75 kvadratmeter med normal takhöjd.
   Många människor har inte satt sig in i att en effektiv luftrenare i mindre format tyvärr behöver låta lite. Anledningen är att effektiva fi lter och täta konstruktioner skapar ett luftmotstånd. Ju högre fl äkthastighet desto högre ljud, precis som när man kör bil.
   – Våra luftrenare är effektivast på marknaden och de går alldeles utmärkt att ha i sovrummet påslagna under natten, vilket säger en del om ljudnivån. Men alla människor upplever saker olika. Självklart beror det på vilken hastighet man använder. Är högsta läget på låter det så klart en hel del. Men ställer man till exempel in luftrenaren i sovrummet och låter den gå på högsta läget i två timmar innan man ska gå och lägga sig har den renat all luft i rummet på den tiden. Därefter ställer man manuellt eller genom timer in på lägre hastighet för att få normal ljudnivå.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.