Gentester för personlig diet intresserar tre av fyra

Gentester för personlig diet intresserar tre av fyra

Trots bristerna med dagens gentester är 73 procent intresserade av individuella kostråd baserade på gentester. Det visar en ny undersökning där 1 000 personer har tillfrågats om sin inställning till gentester och individualiserade kostråd.

Etikerforskaren Jennie Ahlgren vid Lunds universitet har i djupintervjuer och en enkätundersökning frågat 1 000 personer om deras inställning gentester och individuella kostråd.

– 73 procent var positiva till att göra ett gentest och få personliga kostråd, det var överraskande många. Många är trötta på att det ständigt kommer nya modedieter och de flesta upplevde kostråd baserade på deras egna gener som mer tillförlitliga, säger Jennie Ahlgren i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

 

sites/default/files/Jennie Ahlgren_0.jpegJennie Ahlgren. Foto:Jenny Loftrup

 

Resultat hade inget att göra med om man var frisk eller sjuk, eller om man redan ansåg sig leva hälsosamt. Studien visade också att många är oroliga för konsekvenserna av gentester. Vad händer om information från gentester blir tillgänglig för arbetsgivare och försäkringsbolag? Många oroade sig också för att gentester bara skulle komma vissa resursstarka grupper i samhället till del.

– Men trots risker och etiska problem var majoriteten ändå positiv till att testa sig. De kunde också tänka sig att låta gentesta sina barn, för att få råd om kost. Trots att man sade sig värna om integriteten, så triumfade intresset för barnens hälsa.

Forskningen i dag visar att det inte finns en metod för att gå ner i vikt som fungerar för alla. Många forskare menar dock att det behövs fler studier för att visa samband mellan diet, sjukdomar och gener innan man kan ge individualiserade kostråd. Kostråden som bygger på DNA-tester har också kritiserats för allmänna.

– Ofta blir råden att äta mer fisk och grönsaker och mindre kött och mättat fett, precis som de flesta allmänna kostråd. Men en fördel är att individuella kostråd kan vara mer motiverande än de som säger sig gälla alla.

 

 

Foto: Petter Arvidson

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras