Forskare: Psykiska besvär kan bero på kosten

Forskare: Psykiska besvär kan bero på kosten

Många är de studier som visar på en och samma sak: Att många psykiska besvär börjar i fysisk form, i kroppen. Det är i många fall alltså via kroppen vi ska gå, inte psykiatrin. Kosten spelar stor roll hur vi mår.

Naturligtvis kan kosten inte erätta en psykiatriker i alla enskilda fall, men en stor del av alla psykiska besvär tycks ha en somatisk, alltså kroppslig, orsak. En 12-årig amerikansk/australiensisk studie med 6 438 medelålders kvinnor publicerad i British Journal of Nutrition pekar på att en anti-inflammatorisk kost kan sänka risken för depression. 

Forskarna från University of South Carolina i USA och University of Queensland i Australien fann att kvinnor med den mest anti-inflammatoriska dieten hade 26 procent lägre risk för att utveckla depression jämfört med kvinnor med den mest pro-inflammatoriska dieten.

Här användes data för att se noggrannt på länken mellan en inflammatorisk diet och depression. Detta forskningsområde har varit eftersatt eftersom det är så svårt att mäta den inflammatoriska potentialen hos en individs diet. Denna studie utnyttjade Dietary Inflammatory Index (DII) för att övervinna dessa problem. Kombinationen depression och diet behövs.

Glömt forskarområde
– Det har förekommit flera rapporter om kost och depression och inflammation och depression, men nästan ingenting om den inflammatoriska potentialen hos dieten, säger en av forskarna bakom studien, dr Nitin Shivappa vid University of South Carolina, i ett pressmeddelande.

Han och andra forskare arbetar med ett företag som utvecklar kliniska applikationer baserade på DII. Företaget är i slutskedet för att utveckla ett webbaserat kostrådgivningssystem riktat åt att minska den inflammatoriska potentialen i människors kost. Nu vill de nå ut till de människor med depression som verkligen kan dra nytta av deras arbete.

Som vi har skrivit tidigare är det inte bara det psykiska välbefinnandet som påverkas av en höginflammatorisk kost, utan även vikten. Här skriver vi om att tillsatser i maten kan göra dig tjock. Nitin Shivappa tror att studier om kopplingen mellan kost, inflammation och depression behövs för att belysa orsakssamband med diet i utvecklingen av depression och andra psykiska störningar.

Text och bild: Redaktionen

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.