Förebygg typ 2-diabetes och ta kontroll över din framtida hälsa

hälsoerbjudanden

* Annons om typ 2-diabetes för Zinzino *

Över 500 000 personer i Sverige lider av diabetes, och majoriteteten har typ-2, en sjukdom som utvecklas långsamt och begränsar livskvaliteten stort, men går att förebygga. Zinzino guidar dig hur.

Idag har de flesta av oss förutsättningar att leva hälsosammare än våra förfäder. Ändå drabbas fler än någonsin av typ 2-diabetes och sjukdomen klassades 2022 som den tysta pandemin av Världshälsoorganisationen. Drygt 8 procent av världens befolkning är drabbad och antalet förväntas öka till nästan 650 miljoner år 2030. Vad beror detta på? Okunskap om vad som pågår i det tysta inuti våra kroppar och en modern kost som innehåller mer socker, mindre fibrer och fler tomma kalorier än förr. Så hur bromsar vi denna nedslående utveckling?

På tisdag den 14 november är det World Diabetes Day, världsdiabetesdagen, då vi går samman på global nivå för att uppmärksamma vikten av att jobba förebyggande mot typ 2-diabetes. Det globala hälsotekniska företaget Zinzino affärsidé bygger på att erbjuda fakta och individuella lösningar för att motarbeta livsstilsrelaterade sjukdomar och har som målsättning att bli världsledande inom förebyggande hälsa. I portföljen av vetenskapliga hälsotester för hemmabruk ingår även ett HbA1c-test där du kan mäta ditt långtidsblodsocker för att få reda på din hälsostatus och sätta in åtgärder i tid för att du inte ska utveckla typ-2 diabetes.

Typ 2-diabetes är ett mått på hur mänskligheten mår.

– Jag ser den stora ökningen av typ 2-diabetes som ett mått på hur mänskligheten mår. Om något är en indikation på att vi lever våra liv på fel sätt så är det den här typen av livsstilssjukdomar som lätt kan undvikas genom bättre levnadsvanor och, i synnerhet, bättre kost, säger Colin Robertson, vetenskaplig forskningsspecialist och produktchef på Zinzino.

– Matindustrin är tyvärr väldigt fokuserad på ekonomiska vinster och säljer ofta undermåliga produkter i stället för att satsa på kvalitativa råvaror som ger oss förutsättningar för att äta mat som håller oss friska. Många människor har idag behov av olika typer av kosttillskott trots att de äter en näringsrik och varierad kost, fortsätter Colin.

Men först: vad är typ 2-diabetes?

Diabetes är ett samlingsnamn för flera sjukdomar med den gemensamma nämnaren att blodsockervärdet är för högt. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppen har slutat producera insulin, det blodsockerreglerande hormonet i bukspottkörteln, vilket kan leda till livshotande tillstånd. När man drabbas av typ 2-diabetes producerar kroppen fortfarande insulin, men cellerna i kroppen har blivit mindre känsliga för hormonet och kan inte ta upp socker från blodet i normal utsträckning. Kroppen försöker kompensera detta genom att öka produktionen av insulin och när det inte räcker till blir blodsockervärdet för högt. Symtomen för båda typer av diabetes är ungefär samma, men typ 2-diabetes kommer ofta smygande. Du blir trött och kraftlös, mer törstig och du börjar kissa oftare och i större mängder.

Miljontals människor kan få ett bättre liv om de bara har all fakta på bordet. Den här sjukdomen botas genom att förebygga den. Testa dig!

/ Zinzino

Vem drabbas av typ 2-diabetes?

Risken att utveckla typ 2-diabetes beror till stor del på hur du lever, vad du har för vanor kring mat, dryck, rökning och fysisk aktivitet.

Riskfaktorer för typ-2 diabetes:

 • Övervikt och fetma
 • Rökning
 • Stress
 • Genetiska faktorer

De goda nyheterna är att du kan vända en nedåtgående spiral genom nya, hälsosamma vanor så att du inte längre är i riskzonen. Enligt WHO (World Health Organization), är det fullt möjligt att förhindra typ 2-diabetes och dess komplikationer, även när man är i prediabetes-stadiet.

Minska risken för typ-2 diabetes genom att..

 • Hitta och bevara en hälsosam kroppsvikt
 • Leva ett fysiskt aktivt liv
 • Ägna dig åt minst 30 minuters regelbunden-, måttlig och intensiv aktivitet per dag
 • Välj hälsosam mat, med mindre socker och mättade fetter
 • Undvik tobak! Rökning ökar risken för både diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar

Näringsrik mat och fysisk aktivitet minskar risken för typ 2-diabetes, men hur vet du om din kropp mår tillräckligt bra?

typ 1-diabetes

Att göra ett vetenskapligt hälsotest hemma en idealisk startpunkt. Med Zinzinos Hb1aC Test och tillhörande hälsoprotokoll får du kroppens värden svart på vitt plus en skräddarsydd kosttillskottsplan baserad på dina personliga behov.

”Kunskap är makt.”

Granska din personliga hälsostatus och ta reda på om din livsstil är hållbar eller om du behöver ändra något för att uppnå varaktig hälsa. Blodestet sätter dina långsiktiga blodsockernivåer i relation till vad du äter och hur dina övriga vanor ser ut för att kunna vägleda dig mot en framtid av välbefinnande. Testet innehåller även en livsstilsbedömning med personliga rekommendationer om kost, aktiviteter och träning.

Fördelar du får av ett HbA1c Test:

 • Mätning av långtidsblodsockernivåer.
 • Livsstilsbedömning.
 • En riskbedömning för typ 2-diabetes.
 • Personliga rekommendationer kring hur du förbättrar din hälsa.
 • En chans att mäta ditt mående och spåra dina framsteg baserat på dina insatser.
 • Anonymt utförda och kliniskt exakta testresultat från ett oberoende, certifierat labb.

▶︎Läs mer om Zinzinos HbA1c Test här!

Bättre hälsa är ingen quick fix

Du kan göra aktiva val redan idag för att minska risken att du drabbas av typ 2-diabetes och bromsa förloppet. Bättre hälsa är ingen quick fix och det finns inte en generell lösning som passar för alla. För att det ska göra skillnad och hålla i längden, är det viktigt att du hittar din egen väg till en hållbar livsstil med bättre mat, motion och lägre stressnivåer.

Zinzino HbA1c Test – så tar du det

 1. Gör testet. Du börjar genom att helt enkelt sticka dig i fingret och låta några droppar blod landa på det bifogade filterpappret.
 2. Aktivera ditt test. Du registrerar ditt test genom att ange ditt test-ID online och fylla i livsstilsfrågeformuläret. Alla dina uppgifter är anonyma.
 3. Vänta på analysen. Ditt test hanteras av Vitas Analytical Services i Oslo som är världsledande inom torrblodstester med mer än 25 års erfarenhet, ledande teknik, strikt konfidentialitet och med helt anonyma resultat som bara du kan se.
 4. Få dina resultat. Du kan avläsa dina resultat som finns tillgängliga online inom 10–20 dagar och presenteras för dig med enkel grafik som är lätt att följa.
 5. Påbörja din hälsoresa. Resultatet från blodtestet ger dig en tydlig utgångspunkt och verktygen du behöver för att upprätthålla och ändra dina kost- och livsstilsval.
 6. Håll koll på dina framsteg. Kom ihåg att ditt hälsotillstånd inte är statiskt. Alla förändringar i din livsstil påverkar din hälsa. Det är därför Zinzino uppmanar dig att regelbundet övervaka dina blodsockernivåer och följa de personliga rekommendationer som ingår.

 

”Din hälsa är inte ett konstant tillstånd”

– Dina långsiktiga blodsockernivåer är kanske på rätt sida av spektrat idag, men vår hälsa är dynamisk. Alla förändringar i kost eller övriga vanor påverkar vårt allmänna hälsotillstånd, förklarar Dr Robertson.

Förebyggande hälsoåtgärder är framtiden

Hälsa och välmående är två värdefulla tillgångar som kan vara svåra att uppskatta i stunden och lätta att ta för givet då allt är bra och tillvaron flyter på. Men saker händer inuti kroppen i det tysta. Vänta inte tills symtomen dyker upp. Ta reda på hur du ligger till nu och gör vad som krävs för att du ska bibehålla god hälsa både nu och i framtiden.

▶︎Läs mer och beställ Zinzinos HbA1c Test här!

Fler lästips:

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.