ÅNGEST ELLER ALLMÄNT NEDSTÄMD? SÅ FÅR DU SNABBT HJÄLP AV PSYKOLOG, HEMIFRÅN

Visste du att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar idag? Men trots att många mår dåligt är det få som faktiskt träffar en psykolog. Detta kan bero på allt ifrån tidsbrist till att känna lite skam över sin situation. Det här vill Mindler förändra.

Fler svenskar än man kan tro drabbas faktiskt av psykisk ohälsa någon gång i livet. Det kan handla om långvarig nedstämdhet, ångestattacker, stress eller oro. Då kan professionell hjälp från psykolog i ett tidigt stadium stoppa den negativa spiralen, med sjukskrivning som påföljd.

Tusentals svenskar lider idag av psykisk ohälsa av olika anledningar, och hela 44 procent av dagens sjukskrivningar beror på just detta. Samhällets kostnad för detta ligger mellan 77 och 100 miljarder kronor varje år. Nästan en tredjedel av primärvårdsbesöken rör psykisk ohälsa, men trots detta är det bara runt fyra procent som får träffa en psykolog för bedömning och behandling.

Ett bekvämt och enkelt sätt att träffa psykolog

Sedan april 2018 har spelreglerna för psykologbesök ändrats. Då började nämligen Mindler ta emot patienter, online. Genom Mindlers app går det nu alltså att träffa en legitimerad psykolog via videobesök, utan remiss och en garanterad tid inom 24 timmar.

– Idén till Mindler föddes när man såg att olika nätläkartjänster höll på att bli stora, men det fanns ingen onlinetjänst som var riktigt etablerad för psykologhjälp, berättar Felix Lundevall på Mindler.

– Och det var ju ganska konstigt egentligen, för när man går till en läkare så finns det ju en poäng med att lyssna på hjärta och lungor. Det fysiska mötet helt enkelt. Men när man träffar en psykolog så är det samtalet som är i fokus.

Bakom grundarteamet står ett par erfarna psykologer, forskare, läkare och entreprenörer. Sen starten har Mindler tagit emot mer än 14.000 besök – och behandlat över 2500 människor.

Efterfrågan är alltså stor. Särskilt värdefull är tjänsten för människor som har svårt att ta sig hemifrån eller vill ha snabb hjälp. Även om man bor på en mindre ort där man kanske inte har tillgång till någon psykologmottagning.

– Alla vårdcentraler i Sverige ska erbjuda psykologhjälp, fortsätter Felix, men trots dessa krav är det långt ifrån alla som gör det, vilket innebär att Mindler blir en hjälp även för vårdcentralerna. 

KBT-behandling för välmående hela livet

Hos Mindler kostar ett samtal 100 kronor och är 25 minuter långt. Det som erbjuds är primärt KBT-stöd, vilket fokuserar på att utreda förhållandet mellan tankar, känslor och beteenden. En typisk KBT-övning är till exempel att du mellan samtalen skriver ner i vilka situationer som du upplever ångest. Det ger möjlighet att kartlägga i vilka situationer som ångesten uppstår och vilka tankar som framkallas för att sedan med hjälp av psykologen försöka att bryta den här kedjan.

Efter mötet kan du i samråd med psykologen boka in ytterligare besök eller komma överens om att kontakten avslutas.

– Det är just nu ganska mycket debatt kring nätläkartjänster och att det blir dyrt för samhället, berättar Felix. Många tenderar att blanda ihop debatten gällande psykolog- och läkartjänster, vilket egentligen bara är en ren generalisering. Detta är egentligen två skilda fält som bör behandlas helt separat. Mycket i debatten kring nätläkartjänster kretsar kring ett överutnyttjande av tjänsterna vilket vi inte alls har upplevt kring Mindler.

– Läkarsamtalen på nätet är bara några minuter långa, och det händer ofta att folk överutnyttjar tjänsten. Dvs uppsöker nätläkare för lindriga symptom till exempel förkylningar som man egentligen ska uppsöka läkarvård för. I vårt fall är det snarare så att folk drar sig lite för att söka. Vår tjänst bidrar till mer jämlik vård i Sverige eftersom den vård du får för psykisk ohälsa i dagsläget bestäms av vart någonstans du bor.

Känner du att du tampas med ångest, oro och nedstämdhet, se till att ta tag i det i tid. Ladda ner Mindler-appen och prata med en legitimerad psykolog istället för att hålla det inom dig.

Läs mer om hur KBT behandling online hos Mindler fungerar

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras