Är ekologisk odlad mat nyttigare?

Är ekologisk odlad mat nyttigare?

Allt fler väljer att köpa ekologisk mat, däremot är det få som vet vad ekologiskt egentligen innebär. Och är det nyttigare med ekologisk mat? Vi presenterar lilla eko-skolan som reder ut de vanligaste frågorna om ekologisk mat.

5 skäl att välja ekologiskt

Bra för miljön
I ett ekologiskt jordbruk samarbetar alla delar på naturens villkor, och man är noga med att hushålla med jordens resurser.

Schysst djurhållning
På ekologiska gårdar vill man ge djuren en så naturlig miljö som möjligt. De har gott om plats att beta och böka, och får ekologiskt foder att äta.

Inga syntetiska gifter
Ekobönderna använder inga syntetiska bekämpningsmedel, vilket är bra för odlaren, dig och naturen.

Inget konstgödsel
På ekogårdar används biologiskt gödsel, vilket bidrar till gårdens kretslopp. Att låta djur ”tillverka” gödslet minskar bruket av fossila bränslen.  

Spara på resurser
På ekologiska gårdar tar man vara på vad platsen har att ge. Man använder och återanvänder, för att så långt det är möjligt skapa ett eget kretslopp. 

Källa: Ica

Vad är ekologisk mat?
I den ekologiska odlingen får inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel användas. Fodret till djuren ska vara ekologiskt och till största delen odlat på den egna gården. Det är också viktigt att djuren får vara utomhus och får utlopp för sina naturliga beteenden. Läkemedel för djur, som antibiotika, ska användas med stor försiktighet. Om ett djur behandlas med läkemedel förlängs karenstiden innan djuret får slaktas. Genetiskt modifierade organismer samt bestrålning är inte tillåtet. Ett fåtal tillsatser får användas. 

Ekologisk mat och miljö
Vill du bidra till att minska spridningen av kemiska bekämpningsmedel i naturen, välj ekologiska livsmedel där man inte får använda dessa. På så sätt värnar du om miljön och människorna som arbetar med odlingen.

Hur vet jag att maten är ekologisk?
I Sverige måste alla som vill märka livsmedel som ekologiska certifieras och kontrolleras av ett godkänt kontrollorgan. Ett livsmedel med ekologisk märkning måste innehålla minst 95 procent ekologiska ingredienser. Produkter från jakt på vilda djur eller fiske får inte märkas som ekologiska.

Vilka regler gäller?
Den som vill sälja produkter som ekologiska inom EU måste följa EU:s regelverk för ekologisk produktion. Du känner igen ekologisk mat som är producerad inom EU genom att EU-symbolen lövet finns på förpackningen.

Källa: Livsmedelsverket

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras