WellO2 – ditt verktyg för starkare lungor, ökat välmående och prestation

well02

* Veckans produkt – reklam för Well02 * 

Vinterns kalla, torra luft påverkar oss på flera sätt och var fjärde elitåkare har problem med lungorna. Så kan du undvika besvär och stärka din andning med WellO2 – därmed förbättra ditt välmående, din hälsa och prestation.

Att andas är en livsnödvändighet många av oss tar för given – tills den stöter på motstånd. När du anstränger dig i vardagen eller tränar gör den sig påmind med tyngre andetag, men även vinterns kyla påverkar oss med sin torra luft. Förutom att andningsförmågan blir nedsatt kan flera andra besvär med luftvägarna uppstå.

Öka ditt välbefinnande och din prestation med WellO2

WellO2 är en produkt som kan hjälpa till med just detta. Kombinationen av andningsövningar med motstånd och varm ånga kan bidra till många hälsofördelar, men även stora förbättra din prestationen vid träning och tävling. Dessutom stöttar den varma ångan din återhämtning, bland annat genom ökad kvalitet på nattsömnen.

aronia

Var fjärde elitåkare har luftrörsbesvär

Skidåkare har ofta problem med luftrör och lungor, vilket inte är konstigt då idrotten ofta innebär inandning av kall och torr luft – ofta i hög intensitet och under längre tid. Så många som var fjärde elitskidåkare lider därför av luftrörsbesvär.

Enligt en klinisk vetenskaplig studie så kan en irritation, orsakad av inflammation i bronkernas slemhinnor och muskulaturen i bronkerna, göra att luftrören med tiden blir smalare – vilket är typiskt för astma. Vetenskapliga studier visar även att inandning av varm, fuktig luft kan förhindra att luftvägarna dras ihop så som vid astma.

Kylan och den torra luften under kallare månader är alltså inte bra för lungorna, vilket i sin tur blir en nackdel vid träning utomhus – som till exempel skidåkning. Som de flesta vet är andningen viktig när man tränar, och därför blir det viktigt att upprätthålla funktionen av andningsorganen för optimal prestation.

WellO2 – stärkande andningsövningar i ånga

WellO2 förbättrar din andning, stärker lungorna och rengör luftvägarna. Det smarta redskapet kombinerar två viktiga saker: andningsövningar med motstånd, samt inandning av varm ånga. Båda dessa kan hjälpa till att prestera på topp vid träning, inte minst utomhus under vintermånaderna. WellO2 är en enkel hjälp och du behöver bara använda den några minuter per dag för fantastiska resultat med stor betydelse, både för ditt allmänna mående och träningsresultat.

Ångan minskar luftvägsirritation och kan ta bort sådant som pollen, damm och slem så att lungorna renas. Andningen förbättras, eftersom WellO2 hjälper till att öppna luftvägarna. Resultaten av detta blir många: andningen förbättras, välbefinnandet ökar och du som tränar kan uppnå bättre resultat.

8 fördelar med WellO2

  1. Stärker dina lungor och andetag. Hjälper till att omedelbart öppna luftvägarna.
  2. Ökar därmed ditt välmående, hälsa, prestation och återhämtning.
  3. Rensar luftvägarna. Ångan minskar luftvägsirritation och hjäper ta bort slem, pollen och damm.
  4. Andningen blir mer effektiv. Övningarna aktiverar diafragman som deltar i andningsarbetet och styr djupandningen.
  5. Lugnar sinnet, vid medvetna andningsövningar och varm ånga.
  6. Hostsymtom lindras.
  7. Några minuter per dag räcker.
  8. Trygg och enkel att använda. Patenterad, nordisk design.

Vem passar WellO2 för?

WellO2 är en nordisk innovation, med över 100 000 användare. Produkten uppfanns av en finländare som hade problem med astma. Med det sagt kan alla ha glädje av WellO2, av olika anledningar. Andningen är ju direkt kopplad till såväl allmänt välbefinnande, som hälsa och prestation. Och för personer med lungsjukdomar så som KOL rekommenderas andningsövningar som WellO2 är ett utmärkt hjälpmedel för. Med WellO2 kan du göra andningsövningar med motstånd, samtidigt som den varma ångan bidrar med ytterligare effekt.

Lindra luftvägsbesvären och öka din livskvalitet

Konditionsidrottare är extra beroende av god andningsförmåga, men du behöver varken träna, ha några lungbesvär eller andra sjukdomar för att för glädje av WellO2. Alla kan må bättre genom att stärka sin andning och rensa luftvägarna med varm ånga – och ta del av alla fördelar som detta leder till.

Läs mer och hitta din WellO2 här!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.