Vad gör man vid problem med en visdomstand?

Tandvärk är inte roligt och inte alltid lätt att veta vilken tand det gäller då symptomen kan vara spridda i ansiktet. Ibland är det inte tandvärk utan kan vara till exempel en bihåleinflammation eller en käkledsinflammation.

I många fall kan det vara att så att man fått en eller flera visdomständer. En visdomstand sitter längst bak i käkleden och dessa finns både i över- och nederdelen av tandraderna. Totalt fyra stycken. Men det är inte alla som får visdomständer.  Då de sitter svåråtkomligt kan dessa vara svåra att hålla rena och inflammationer kan lätt uppstå. Det är vanligt att få problem med visdomständer då det ofta inte finns plats nog för dem i käkleden.

Vilka besvär ger visdomständer?

När en visdomstand bryter fram så kan du ha ont, vara öm och ha en svullnad i käken. Dessa besvär går oftast över när tanden väl är framme men om det inte är övergående bör du söka hjälp hos tandläkaren.

Då visdomstanden oftast har ett för litet utrymme är det vanligt med olika sorters komplikationer och besvär. 

Om du har ont i en visdomstand kan det vara så enkelt som ett hål i tanden. Det är mycket vanlig då tanden sitter långt bak i käkleden och det är svårt att rengöra området ordentligt. Då kan du ha ont och vara svullen.

En inflammation i tandköttet kan uppstå innan tanden lyckats bryta sig fram eller det kan ha bildats fickor i tandköttet där tanden sitter och det samlas och gror bakterier. Inflammationen gör att kinden svullnar, du får ont och kan ha svårt att öppna munnen. Ibland kan du också få feber.

Det kan hända att när visdomstanden brutit fram så kan tandköttet fortfarande täcka en del av tuggytan vilket gör att när du biter ihop så bildas det bitsår där tandköttet kommer i kläm. Du kan få bitsår som blir svullet och ömt vilket kan skava och irritera. Det kan också skapa en inflammation i tandköttet.

Ibland så ligger visdomständerna i käkbenet utan att bryta fram alls. Oftast skapar dessa inga besvär men det kan hända att det uppstår en cysta i det området. En cysta är ett vätskefyllt hålrum. Den hinna som omsluter visdomstandens tandkrona fylls med vätska och kan trycka undan käkbenet eller tränga bort visdomstanden. Du kan få värk och det kan bli svullet till exempel runt tanden men också käken och kinden kan svullna upp. Ibland kan svullnaden sprida sig ned mot halsen och orsaka andningssvårigheter.

Hur behandlar man besvär med visdomständer?

Oftast är det så att man söker tandläkarhjälp när besvären blivit akuta och tandläkaren avlägsnar då visdomstanden. Allmänt är det så att om en visdomstand orsakar besvär så bör den avlägsnas. Visdomständerna fyller i nutiden ingen egentlig funktion i käkleden.

Har man hål i tanden så sitter tanden så långt in i käkleden att tandläkaren har svårt åtgärda detta samt att man kanske inte vill bekosta en lagning. Då avlägsnas tanden istället. Vid inflammatoriska besvär avlägsnas också visdomstanden.

När tandläkaren avlägsnar en visdomstand så tas först röntgenbilder och man undersöker tanden och  utgångsläget. Om det inte är ett allvarligt besvär som kan påverka käkleden så drar man ut tanden. Du får en lokalbedövning och möjligheten att få lugnande medicin om du är orolig för ingreppet kan ges. Därefter drar tandläkaren ut tanden med tång. Vid kraftigare inflammationer ges även en antibiotika behandling.

Om du däremot har en cysta eller att tanden har en komplicerad form som till exempel långa, krokiga rötter så behövs tanden opereras bort av en käkspecialist.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.