Träna dig till ett friskt liv med Medicinsk träning

Träna dig till ett friskt liv med Medicinsk träning

När träning inte handlar om prestation, att förändra ditt utseende, eller för nöjets skull. Läs om Medicinsk träning – framtidens metod att förebygga, lindra eller bota sjukdomar. Träning för dig som vill leva ett så friskt och välmående liv som möjligt.

Begreppet medicinsk träning är fortfarande ganska nytt, men börjar sprida sig från de verksamma inom träningsbranschen ut till allmänheten. Och det är just där den medicinska träningen behövs, ute bland befolkningen där vi tydligt ser hur sjukdomar på hjärta och kärl, diabetes, övervikt, fetma, artros och stressrelaterade sjukdomar ökar. 

Fler och fler svenskar drabbas av sjukdomar som kan förebyggas, lindras och botas via träning och fysisk aktivitet, förutsatt att det är rätt träning för just den individen. Hur du ska träna skiljer sig nämligen avsevärt om du har exempelvis diabetes typ 2 jämfört med om du är sjuk i stress, och det är just det medicinsk träning handlar om – att anpassa varje aspekt av träningen och kosten utefter varje individ.

I dagsläget känner vi inte till någonting som har lika stora och många positiva effekter på hälsan som just fysisk aktivitet och träning, och med relativt enkla medel kan vi bland annat bota diabetes typ 2, radikalt minska risken att drabbas av hjärt – kärlsjukdomar, återhämta oss från stress, m.m; helt enkelt leva ett starkare, längre och friskare liv med ett ökat välbefinnande.

Michail Tonkonogi är professor i medicinsk vetenskap och en av landets främsta experter och forskare inom området fysisk träning och hälsa. Han har utvecklat utbildningen till Lic. Medicinsk Tränare i samarbete med The Academy, en av landets största aktörer inom utbildningar i träning, kost och hälsa. Såhär säger han om begreppet medicinsk träning och behovet av medicinska tränare:

– En allt större andel av befolkningen tillhör den äldre ålderskategorin då medellivslängden ökar, samtidigt som vi har fler bevis än någonsin på att fysisk aktivitet är oerhört viktigt för att motverka och förebygga sjukdomar relaterade till ålder och livsstil. Fram tills idag har vi saknat en yrkesgrupp som kan jobba med just detta, då det finns ett glapp mellan personliga tränare, som är kunniga inom träning, och sjukgymnaster som jobbar med rehabilitering. Därför utbildar vi nu medicinska tränare, som arbetar långsiktigt med människor som fått en diagnos samt med att förebygga och motverka risken för sjukdom, menar Michail Tonkonogi.

– Vår framtidsversion är att medicinska tränare kommer vara en lika naturlig länk i arbetet med sjuka människor som läkare och sjukgymnaster, och att fysisk aktivitet och träning kommer få ta allt större plats som behandlingsmetod. Vi vet att det finns, och kommer finnas ett enormt behov av medicinska tränare, det är vår uppgift att fylla det behovet. Vi är bara i början av den här resan, och det kommer bli intressant att se utvecklingen som kommer ske inom medicinsk träning.

Undertecknad utbildar sig just nu till Lic. Medicinsk Tränare by The Academy. Välkommen att läsa mer om hur du tränar dig till ett friskt liv på min blogg.

/Lisa Johansson, personlig tränare och bloggare på SportHälsa

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras