Specialisten Clas Malmström: Därför ska du träna din stresstålighet

stresstålighet

För att må bra krävs ansträngning. En lagom dos av stress i form av utmaning och stimulans behövs på vägen mot ett välmående och tillfredsställande liv. Här berättar Clas Malmström, föreläsare, författare och legitimerad läkare med specialist på stresstålighet, hur du ger dig själv bäst förutsättningar att må bra.

Hur ser du på stress? Är det för dig enbart negativt eller kan du se fördelar med stresstålighet? Det är vanligt att vara rädd för sin egen stress och se det som någonting hotfullt i alla lägen. Faktum är att vi behöver stress i livet. Clas Malmström är föreläsare, författare, legitimerad läkare och specialist på stresstålighet. Han pratar mycket om positiv och negativ stress. Vi är beroende av den positiva stressen för att utvecklas och våga gå utanför vår trygga zon. Det som händer annars är att vi inte utvecklas. När vi utnyttjar vår positiva stress lär vi oss nya saker, vi stimuleras och växer som människor. Det ger en större framgång och leder oss till våra mål. Vi behöver utmaning för att utvecklas.

Ett bra liv är inte bekvämt

Stresstålighet är något Clas menar att svenska folket behöver lära sig. Vi behöver utsätta oss för tillräckligt mycket positiv påverkan, aktivt söka efter meningsfulla utmaningar i vardagen. Om vi försöker undvika alla stressade situationer, som på sikt bygger upp den positiva stressen, kommer vi inte vara förberedda när de väl uppstår. Det skapar oro och nervositet vilket leder till negativ stress. Problemet blir att vi tycker det är fel på situationen, när det snarare är vi själva som inte är förberedda. Om vi istället kan tolka en situation på rätt sätt och förstå när stressen är positiv för oss, kommer vi utvecklas och vara förberedda även när vi inte har full kontroll.

”Positiv stress har lika starka kopplingar till god hälsa som negativ stress har till ohälsa.” 

Det Clas menar med att ett bra liv inte är bekvämt är just att vi behöver ansträngning och stress för att engagera oss i det vi tycker om och mår bra av. Om vi hela tiden är bekväma så undviker vi utmaningar som på sikt skulle leda till ökad livskvalitet. För att klara av att den positiva stressen och att våga bli trött både psykiskt och fysiskt krävs även återhämtning. Vi behöver vila med kvalitet.

stresstålighet
Underåterhämtning

En ”aha-upplevele” hos många lyssnare på Clas föreläsningar är att orsaken till utbrändhet inte är på grund av överansträngning, utan underåterhämtning. Med andra ord förstöra sin egen återhämtning. Ett ord Clas tycket vi ska lägga till i ordlistan. Kort förklarat för att vi har en preventiv inställning till livet och tänker på vad vi ska undvika. Det leder till en stress och oro som förhindrar återhämtning. För att kunna hålla en positiv stress måste vi vila med kvalitet emellanåt och hitta ett rofyllt sinnestillstånd. Den som har svårt att komma till ro och att bryta stressen, oavsett om den är positiv, hamnar i bristfällig återhämtning vilket är en form av negativ stress.

”Det behövs en viss aktivitet i stressystemet för att vi ska kunna uppbåda våra bästa förmågor, både mentalt och kroppsligt.”

Stresstålighet

Vi svenskar är bra på det preventiva, att förebygga. Det vi behöver bli bättre på är motsatsen, det promotiva och långsiktiga som ökar möjligheterna att försätta oss i positiv stress. Förmågan att bortse från det kortsiktiga är en otroligt viktig nyckel, oavsett om det handlar om jobbet, idrottsprestationen eller i vardagliga livet. Den långsiktiga nyttan måste överrösta det kortsiktiga obehaget, menar Clas.

Clas Malmström stresstålighet

Det Clas vill förmedla i sina föreläsningar är att stresstålighet är något vi alla behöver träna på. När vi har utvecklat förmågan att hantera stressade situationer kan vi utvecklas och nå våra mål. Det går att bli stresstålig med rätt form av mental träning. Föreläsningarna ger dig verktyg för att kunna hjälpa dig själv att nå dina mål och må bra.

”Den som undviker all stress går miste om positiva stressreaktioner och kan då inte hålla sig i god form varken fysiskt eller psykiskt.”

I vanliga fall har han föreläsningar nästan varje dag och någon öppen föreläsning varje vecka men på grund av pandemin blir det innan sommaren i år bara en öppen föreläsning (Stressmysteriet, arrangeras av Hexanova Academy), alla andra är för slutna sällskap, arbetsteam och dylikt.

I hans bok Ett bra liv är inte bekvämt får du även där verktyg att själv kunna förebygga och behandla stress. Boken vänder sig till dig som vill lära dig att förstå dina egna mentala styrkor och svagheter. Du får praktiska verktyg för att stärka din stresstålighet, prestationsförmåga och välbefinnande. Det som är grunden för mental styrketräning.

”Anledningen till att människor som utnyttjar sin positiva stress når framgång i högre utsträckning än andra är att de tar i och anstränger sig, studerar, tränar, förbereder sig, filar på de avgörande detaljerna, envist fokuserar på utförandet av beteenden som leder till målet.”

 

Text: Sofia Strand

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.