Så skiljer sig Gen X fritidsintressen från Millennials

Är du nyfiken på hur dina fritidsintressen skiljer sig från de dina föräldrar har? Då har du kommit helt rätt. Här ska vi nämligen presentera de vanligaste aktiviteterna för Gen X-människor jämfört med de som är födda som en del av Millennials-generationen!

Vilka är Gen X och vilka är Millennials?

Egentligen är generationsgränser helt flytande och i stort sett omöjliga att helt avgränsa från varandra. De som dock brukar sägas tillhöra Generation X (här, ’Gen X’) är de som är födda mellan 1960 och slutet på 1970-talet, början på 1980-talet. Det är alltså personer som, i skrivande stund år 2021, är mellan ungefär 50 och 60 år.

Millennials är namnet på den generation som kommer efter Gen X. I vissa kretsar kallas denna generation för ’Gen Y’, men här håller vi oss till just ’Millennials’. Denna generation är född mellan tidigt 1980-tal och sent 1990-tal; alltså generationen före den som föddes efter millennieskiftet. Idag är en Millennial mellan ungefär 30 och 45 år.

Vad gör Millennials?

Det finns naturligtvis både likheter och skillnader i fritidsintressen mellan olika generationer. Innan vi kan gå in på det måste vi dock presentera några av de allra vanligaste fritidsintressena hos just Millennials:

  • Att spela och/eller lyssna på musik
  • Att utöva eller titta på någon form av sport eller träning
  • Matlagning
  • Läsning
  • Spelande på dator, TV eller onlinecasinon som ComeOn

Många intressen hos Millennials utövas alltså utanför skärmarnas land. Visst kan det hända att läsningen sker på en Kindle eller annan läsplatta, men det är trots allt ändå läsning. När det gäller matlagningsintresset så märks detta inte minst på marknadens ständigt ökande antal kokböcker, som ofta också lutar mot ekologisk matlagning eller hållbart användande av råvaror.

Vad gör Gen X-are?

Den generation som kom precis innan Millennials har i viss mån samma intressen som den senare, men det finns även unika inslag här. Värt att ha i åtanke hela tiden är också att vi kan försöka dra en gräns mellan generationer, men att det fortfarande kan skilja uppemot 35 år mellan de äldsta i Gen X och de yngsta bland Millennials, och bara två år mellan de i andra änden.

Följande intressen rankades högst i en studie utförd bland Gen X-are i USA:

  • Att titta på TV
  • Läsning
  • Att spendera tid med vänner och familj
  • Datorbundna aktivitet och internetanvändande
  • Att se på bio

pastedGraphic_1.png

Det är alltså vanligare att gilla träning om du tillhör Millennials, än om du är en del av Gen X. Däremot är det sannolikt att du gillar läsning helt oavsett.

Varför är det skillnad?

Olika generationer delas, som bekant, in baserat på när folk är födda. Det innebär att de som tillhör Gen X är i en helt annan fas i livet än många Millennials. Kanske kan detta förklara varför Millennials i relativt stor utsträckning anger ’matlagning’ som ett intresse, när Gen X-are kanske helt enkelt ser det som en del av vardagslivet. Det kan också förklara varför Millennials i större utsträckning går på gym. De har helt enkelt vuxit upp i en tid när just gym är något som hela tiden har marknadsförts som något man bör uppsöka flera gånger i veckan.

Precis som allt annat finns det naturligtvis mängder med undantag. Inte alla inom en viss generation har vuxit upp med samma förutsättningar, och det kan skilja sig stort mellan folk som bor i olika länder.

Kan vi dra några bredare slutsatser?

Generellt sett så är de som tillhör Gen X i ett tryggare stadium i livet. Millennials lider däremot i många fall fortfarande av ungdomsarbetslöshet, medan Gen X-are i större utsträckning har fast anställning eller mer sparpengar att använda till sina intressen. Sannolikt spelar detta en viss roll när det kommer till att välja sina intressen, och det kan förklara varför det trots allt går att se så pass tydliga skillnader mellan olika generationer.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras