Så minskar du risken för osteoporos

Så minskar du risken för osteoporos

Sverige är ett av de värst drabbade länderna i världen av frakturer orsakade av benskörhet. Varannan svensk kvinna och var fjärde man får under livet en benskörhetsfraktur. Men genom tidig diagnos och behandling kan du minska risken för fraktur.

Benskörhet även kallat osteoporos innebär minskad benvävnad och förändringar i benvävnadens struktur. Benskörhet leder till minskad hållfasthet i skelettet och ökad risk för frakturer. Sjukdomen drabbar oss med stigande ålder och på grund av ärftliga faktorer. Men orsakerna till osteoporos är många och komplexa. Det finns mer än 30 sjukdomar som kan orsaka sjukdomen sekundärt.

– Många tror att det bara är äldre som kan drabbas av benskörhet, men faktum är att alla kan
bli bensköra. Under barn- och ungdomsåren byggs skelettet upp så att maximal benmassa uppnås vid cirka 30 års ålder. Därefter börjar skelettet tappa benmassa. Kvinnor tappar en betydande mängd benmassa i samband med klimakteriet, vilken innebär att skelettet försämras och på sikt kan bli skört, säger Sol-Britt Sundvall, vice ordförande i Riksföreningen Osteoporotiker, ROP.

Benskörhet kan i viss mån förebyggas eller fördröjas. Genom konditions-, balans- och styrketräning får kroppen hjälp att behålla skelettets hållfasthet. Tillräckligt med D-vitamin och kalcium samt att sluta röka minskar också risken att drabbas.

– Men det går inte att påverka osteoporos helt och hållet eftersom det är en kronisk sjukdom. Osteoporos har en tydlig ärftlig koppling som vi inte kan påverka. Har man det i släkten är det därför viktigt att låta sig undersökas så att sjukdomen kan upptäckas i tid.

Symtom för osteoporos
Att benvävnaden minskar är ingenting som är märkbart och därför är det viktigt att vara uppmärksam på riskfaktorer för frakturer. Vanliga symtom är ryggsmärtor och längdminskning, vilket beror på att kotorna sjunkit ihop, något som ger en kraftig riskökning för att få andra frakturer, som höftfraktur. Andra vanliga symtom på osteoporos är att man får frakturer redan vid lindriga fallskador som exempelvis en bruten handled.

– Vidare kan medicinering mot epilepsi, sköldkörtelsjukdomar och vissa reumatiska sjukdomar samt antiöstrogenmedicinering mot cancer leda till försämringar av skelettet. Många av dessa orsaker går att påverka och det finns all anledning att vara aktiv för att förhindra frakturer. Inte minst att tala med sin doktor, berättar Sol- Britt Sundvall.

Behandling av osteoporos
I dag finns det effektiva mediciner som förbättrar skeletthälsan och som bromsar sjukdomens utveckling.

– Tyvärr är fortfarande kunskaperna om osteoporos bristfälliga hos många som arbetar inom hälso- och sjukvården, vilket gör att många patienter går länge utan hjälp. Det är olyckligt eftersom sjukdomen då kan bli svårbehandlad, handikappande och kostnadskrävande.

Riksföreningen Osteoporotiker – ROP, är en rikstäckande organisation för alla som har en anknytning till osteoporos. De arbetar upplysande mot besluts- fattare, sjukhus och vårdcentraler samt för att förbättra situationen för patienter med benskörhet.

– Osteoporos är fortfarande en eftersatt och försummad sjukdom där bara 14 procent av kvinnorna har behandling efter en osteoporosfraktur. För män är det ynka 3 procent, men siffrorna borde vara 60-70 procent. Det finns mycket kunskap i dag om hur man kan minska risken för benskör- hetsfrakturer. Vi måste alla vara med för att få en bra osteoporosvård såväl beslutsfattare i riksdag och landsting som sjukvårdspersonal och patienter, avslutar Sol-Britt Sundvall.

Information:
Riksföreningen Osteoporotiker
www.osteoporos.org  
Tel. 08-505 805 74

Text: Redaktionen

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras