Så många skadar sig i samband med träning

Så många skadar sig i samband med träning

Träningstrenden fortsätter och många svenskar vill lägga mer tid på sin träning. Samtidigt är det många som skadar sig allvarligt till följd av sin träning. Det visar en ny rapport som SAFE Education har tagit fram.

Den nya rapporten om svenskarnas träningsvanor befäster bilden av svenskarna som ett tränade folk. Vanligast är att man tränar 2-3 gånger i veckan, vilket hälften av de som tränar uppger sig göra, och lika många vill lägga mer tid på sin träning. Men rapporten visar också att mer än var tredje person som tränar minst en gång i veckan, någon gång fått långvariga skador till följd av sin träning. Störst risk löper män. Av de tillfrågade männen har 46 procent skadat sig allvarligt under sin träning, jämfört med 28 procent av kvinnorna. Framför allt sker skadorna under löpning eller när man utövar olika sporter.

 – En trolig förklaring är att många människor är för dåligt tränade innan de anmäler sig till olika tävlingar. Att få hjälp av kunniga tränare och coacher är ett effektivt sätt att minimera risken för att skador uppstår i samband med träning, säger Liselott Kågström, vd på SAFE Education.

 Carl Johan Sundberg, professor på Karolinska Institutet, säger att det för många kan bli en ohälsosam fokusering på god hälsa, men betonar ändå att det är ett mindre problem än att många personer lever ett alldeles för stillasittande liv.

– En liten andel av de som tränar kan drabbas av överträning och/eller ätstörningar. Trots att detta problem är allvarligt, är det avsevärt mer ovanligt än att människor rör sig för lite vilket skapar ohälsa, säger Carl Johan Sundberg på Karolinska Institutet.

Överlag är svenskarna träningsintresserade, vilket styrks av resultat som presenteras i rapporten. Av de som tränar regelbundet, är det vanligast att man tränar 2-3 gånger i veckan, varav en något större andel är kvinnor (53 procent) jämfört med män (50 procent). Många vill dessutom träna ännu mer. Av de tillfrågade uppger 56 procent att de skulle vilja lägga mer tid på sin träning.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras