Ny studie: Så ofta skadar man sig inom crossfiten

Ny studie: Så ofta skadar man sig inom crossfiten

”Crossfit, där är det ju så lätt att skada sig!” Så säger många som inte har testat. En kalifornisk studie har jämfört crossfit med andra idrotter och bevisat att skaderisken per timme är på ungefär samma nivå.

Vad är crossfit?

Crossfit är styrke- och konditionsträning baserad på ständigt varierade funktionella rörelser utförda under hög intensitet. Människans kropp är designad för att utföra ett mönster av grundrörelser. Att kunna lyfta, dra, putta, kasta, hoppa och springa. Det är dessa naturliga rörelser som ligger till grund för övningarna som inkluderas i ett crossfit-träningspass.

Text: Jenny Häggblom, som forskar inom biomedicin och träning.
Bild: Pixabay.

Häromdagen kom det ut en ny artikel som handlade om crossfit och skador: Samband och orsaker till skador inom crossfit helt enkelt. Jag tog mig en eftermiddag för att läsa denna och här kommer artikeln i review. 

I studien tillfrågades 14 olika crossfitboxar (alltså crossfit-gym) i Södra Florida. Av de som tillfrågades godkände 4 stycken att ställa upp i studien. Till dessa 4 boxar skickades enkäter ut till 255 personer. 191 av personerna svarade på frågorna, vilket ger en svarsprocent på cirka 75 %, och det anses vara bra.

Syftet med studien var att undersöka var skador uppkommer, grad av skada (allvarlig eller mild), antal skador per utövare, samt olika riskfaktorer som är förknippade med crossfit under de 6 senaste månaderna från när studien genomfördes. Frågorna i studien var uppdelade i tre olika delar. Den första delen innehöll frågor kring atletens erfarenhet av crossfit inkluderat längd på utövande, hur ofta personen utför crossfit men även frågor gällande om atleten deltar i uppvärmning och/eller nedvarvning.

Den andra delen innehöll frågor som härrörde skador från de senaste sex månaderna. Atleterna fick här, om de hade haft en skada, lokalisera dessa på en figur/bild och även skriva om skadan som de drabbats av hade påverkat deras deltagande i träning eller om de hade behövt utebli från träningen. Del tre, den sista delen, innehöll frågor gällande atletens bakgrund. Där avhandlades frågor som bl.a. träning innan crossfit samt även antropometriska data (längd och vikt etc.). I beräkningen av antal skador per träningstimme så frågade man hur ofta och hur länge atleten tränade varje vecka och på så sätt fick man fram ett ungefärligt antal timmar atleten lagt ner på träning under senaste sex månaderna. 

Enligt studiens resultat kom det fram att 62 skador rapporterades och dessa var lokaliserade i främst axlar, knän och ländrygg. Den största andelen skador var belägna till axlarna, närmare bestämt 14 av 62 rapporterade skador. Knäna hade en motsvarande siffra på 10/62 och ländryggen 8/62. Av de 62 skador som rapporterades var 47 direkt kopplade till medverkan i crossfit medan resterande 15 var kopplade till tidigare problem hos atleten. I resultaten kan man tydligt få fram att skador per 1 000 träningstimmar är 2,3. Motsvarande skadeprevalens i styrkelyftning är mellan 1,8- 5,8/1 000 träningstimmar medan olympisk lyftning och elitgymnastik ligger mellan 2,4- 3,3/1000 träningstimme.

Baserat på denna studie verkar det som att träning av crossfit inte är så skadebenäget som man tidigare trott. Det var många som i crossfitens linda skadade sig, men nu på senare tid har skadorna och rapporteringen av skador minskat avsevärt. Anledningen till detta är nog främst att det har växt in en ny skalbarhet i träningen, alltså det finns möjlighet att förenkla workouts (WOD) till både enklare och svårare nivå baserat på individen. Summan av studien är alltså, både min personliga och forskarnas, att man själv får väga för- och nackdelar med att delta i crossfit-träning. Det är ju faktiskt ingen som tvingar och du som individ har valet i dina egna händer.

Källa till ovanstående information är Montavlo et al. (2017) från Journal of Sports Science and Medicine 

HÄR läser ni mer om Jenny Häggblom som bloggar forskningsinriktat hos oss på Sporthälsa.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.