Kontrollera ditt blodtryck enkelt hemifrån – med lika hög precision som hos läkaren

Veckans produkt presenterad i samarbete med Omron Sverige

Nästan två miljoner svenskar beräknas ha högt blodtryck. Av dem får var tredje någon typ av behandling, och då är det viktigt att mäta sitt blodtryck regelbundet. Läs mer om hur du med hjälp av Omron M4 Intelli IT kan sköta detta enkelt och bekvämt hemifrån – med lika säkert resultat som på sjukhuset.

Många människor vet inte om att de har för högt blodtryck, eftersom det ofta inte ger några symtom. Det är först vid riktigt högt blodtryck som symptomen kan bli tydligare, som till exempel trötthet och huvudvärk.

Högt blodtryck är den största riskfaktorn för både hjärnblödning och hjärninfarkt. Personer med högt blodtryck löper även tre gånger större risk att få en stroke, samt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Hälften av alla strokefall skulle kunna förhindras vid regelbunden kontroll av blodtrycket. Den som mäter hemifrån kan upptäcka stigande blodtryck i god tid, och hinner agera.
Även för de som fått hjälp att ändra sina levnadsvanor eller äter blodtryckssänkande medicin, är det viktigt att mäta regelbundet. Detta för att kunna veta vilken läkemedelsdos som behövs.

Kontrollera ditt blodtryck säkert och bekvämt hemifrån

Omron M4 Intelli IT är den säkra blodtrycksmätare som är kliniskt godkänd och används av sjukvården. Den formar sig och mäter runt hela armen, vilket leder till extra säker mätning, även av eventuella oregelbudenheter i hjärtat. 

Tack vare prisvärd digitala teknik har du nu möjlighet att hålla koll på ditt blodtryck med samma höga precision som hos läkaren. Fördelen att göra det hemma är dock att du alltid mäter under samma förutsättningar, i hemmets lugna miljö och utan stress. Då är det lättare att följa hur blodtrycket rör sig, dvs om det håller sig stabilt eller rör sig konstant uppåt.

Din Omron M4 Intelli IT kan synkroniseras till smartphone för att få en djupare förståelse för din hälsa över tid. Den är även godkänd för gravida och diabetiker och den moderna tekniken ger en bekväm uppblåsning och extra säker mätning. 

▶︎ Läs om Omron M4 Intelli IT här.

Fakta om blodtryck:

  • Blodtrycket är det tryck som uppstår i artärerna när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sen tillbaka till hjärtat.
  • Ett normalt blodtryck ligger mellan 120-130 mmHg i Systoliskt tryck och ett Diastoliskt tryck på 80-85 mmHg.
  • Högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan bli allvarligt om du inte får hjälp.
  • I Sverige har 25% högt blodtryck, men med åldern stiger det, och 50 % av alla över 60 år har för högt blodtryck.
  • Blodtrycket varierar under dygnet av både fysiska och psykiska orsaker. Det är högre när man är fysiskt aktiv och musklerna behöver mer blod, eller när man är stressad hjärtat pumpar hastigare.
  • Blodtrycket är lägre när man vilar, och vanligtvis lägst när man sover. Blodtrycket kan dessutom variera med årstiden – på sommaren och i varma klimat är det lägre.

Ta hand om din hälsa – den är det viktigaste du har!

▶︎ Beställ din Omron M4 Intelli IT här.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.