Forskare och läkare eniga: Barn måste röra på sig minst en timme varje dag

Forskare och läkare eniga: Barn måste röra på sig minst en timme varje dag

En bättre kondition och muskelstyrka, ett starkare skelett, en rejäl sänkning av höga blodfetter, en ökad självkänsla och tydligt förbättrade skolprestationer. Visst låter det bra? Det här är några av de positiva hälsoeffekter som en expertgrupp sett hos barn som är fysiskt aktiva sammanlagt minst en timme per dag.

– För att uppnå dessa positiva effekter ska puls och andning öka, som till exempel då barnen går eller cyklar till skolan och leker på rasterna, uppmanar Ulrika Berg i ett pressmeddelande. Hon är barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, och har lett expertgruppen som ligger bakom studien.

– En större ökning av puls och andning bör dessutom ske minst tre gånger per vecka. Till exempel i samband med skolidrotten eller lek och idrott på fritiden. Dessutom bör aktiviteter som stärker muskler och skelett, som till exempel hopp och löpning, inkluderas minst tre gånger i veckan.

sites/default/files/barn2.jpg

Rörelse för framtiden
Genom att sätta barnen i daglig rörelse påverkas både deras nuvarande och framtida hälsa positivt. Det är dock viktigt att utforma den fysiska aktiviteten så att den passar barnens ålder, att den är rolig och att den ger ett livslångt intresse för rörelse.

Under tonåren tenderar den fysiska aktiviteten att minska och kreativa lösningar som stimulerar till aktivitet efterlyses därför. Fysisk aktivitet under skoldagen kan ha särskilt stor betydelse för de unga som inte annars är aktiva.

Stillasittande farligt
Ny forskning talar för att långa perioder av stillasittande är rent hälsovådligt för vuxna, men enligt expertgruppen finns i dag inte tillräckligt underlag för att ge en evidensbaserad rekommendation för barn. Expertgruppen som utarbetat rekommendationerna består av forskare, läkare, fysioterapeuter, folkhälsovetare och idrottslärare som har utvärderat den internationella forskningen inom området och utarbetat rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn. Detta har gjorts på uppdrag av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), en delförening till Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

Inspirera till nya levnadsvanor
Rekommendationen om ”sammanlagt minst en timme per dag” gäller för barn mellan 6 och 17 år. För barn under 6 år ges en mer generell rekommendation om att fysisk aktivitet ska uppmuntras och underlättas. Syftet med rekommendationerna är att de ska fungera som faktagrund för föräldrar, skolor, politiker och hälso- och sjukvården. Rekommendationerna har antagits av Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen.

– Från Läkaresällskapets sida är vi givetvis mycket positiva till detta viktiga arbete och bidrar mer än gärna till att de nu bekräftade rönen sprids, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Det ligger också helt i linje med vårt arbete i Levnadsvaneprojektet, vars syfte är att inspirera läkare till samtal om levnadsvanor.

Text: Julia Kimell
Bilder: Pixabay

<!–[if gte mso 9]>

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras