FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ATT BO I EN TAKVÅNING

Tanken på att bo i en studiolägenhet eller ett loft kan vara mycket lockande eller till och med romantiskt för många människor. Om du är en av dem ska du komma ihåg att ett sådant boende har sina egna särdrag och kan medföra oväntade komplikationer. 

Lyxigt boende 

Loftlägenheter är vanligtvis bland de dyraste på fastighetsmarknaden. Detta beror säkert på att de är rymliga, ljusa, har en omisskännlig atmosfär och ofta finns på lukrativa platser. I idealfallet är den synliga takstrukturen (pelare, stöttor, fackverk och ibland takbjälkar) elegant införlivad i loftet. 

Utsikt över omgivningarna 

Tack vare sitt läge ger ett loft vanligtvis användaren en bra utsikt över de omgivande byggnaderna och, för de mer lyckligt lottade, en intressant panoramautsikt. Utsiktens kvalitet påverkas då främst av fönstrens storlek och placering. Utsikten utnyttjas maximalt i synnerhet i lägenheter med en takterrass. 

Atypiska utformningar

Loftlägenheternas inre utformning tenderar att vara mycket originell, eftersom takkonstruktionerna (till skillnad från vanliga husvåningar) ofta skiljer sig åt och varje loftutrymme har sina egna särdrag. Ofta är dessa lägenheter också utformade som duplexer.

Lutande tak 

Ur visuell synvinkel kan snedtak vara fördelaktiga eftersom de skapar ett intryck av mysiga utrymmen. Ur praktisk synvinkel kan det dock leda till komplikationer. De som inte är vana vid den kommer att ha lite svårt att uppskatta höjden till en början och kan ta några stötar. Ett lämpligt arrangemang av utrustning och möbler kan bidra till att eliminera detta problem. 

Snedtak ur Feng Shui-synpunkt: Om du vill följa principerna i denna kinesiska lära i ditt hem måste du ägna särskild uppmärksamhet åt områdena strax under de snedställda takytorna. Det är därför olämpligt att placera en säng eller en arbetsyta på sådana platser. Effekterna av lutande ytor kan också mildras genom lämplig användning av belysning (orienterad så att energin leds tillbaka uppåt) eller genom att använda undertak (där takhöjden tillåter det).

Atypiska möbler

I en loftlägenhet kan du knappast undvika att få skräddarsydda möbler, vilket å ena sidan är ofördelaktigt på grund av det högre priset, men å andra sidan kan det ofta resultera i en originell, ny och samtidigt praktisk lösning. Köket är dock ofta ett problemområde – om köket är placerat under lutande ytor leder det till att det inte finns några överskåp och att takhöjden ovanför arbetsytan är otillräcklig.

Takfönster 

Takfönster har fördelen att de släpper in mer ljus än konventionella vertikala fönster. Dessutom får du en utsikt över molnen långt bort från stadens liv och rörelse. Problemet uppstår dock när det börjar regna. Om det regnar mycket kan takfönstren inte ge ventilation, så det är lämpligt att ha vanliga vertikala fönster i lägenheten.

Temperaturer i vindslägenheten 

Den största haken med att bo på loftet brukar vara de höga temperaturerna under den varmare delen av året. Dessa orsakas främst av värmetillväxt från takfönster och temperaturackumulering i takbeklädnaden. Dessa effekter kan mildras genom att t.ex. svärta fönster som vetter mot solen. Detta är dock inte särskilt lyckosamt när det gäller de inre ljusförhållandena. Kvaliteten på takskivan, dess isolering och typen av takmaterial bidrar också positivt. Alla dessa egenskaper är naturligtvis viktiga även under den kallare delen av året, vilket vanligtvis inte är så viktigt för takvåningar. 

TIPS: Taket är en av de viktigaste kvalitetsindikatorerna för en byggnad, och det kan vara en risk att bo direkt under taket eftersom det inte alltid är konstruerat utan defekter. När du inspekterar lägenheten bör du därför helst också undersöka byggnadens tak.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Innan du spelar på casino utan svensk licens är det viktigt att du har full koll på vad som gäller och vilka casinon som är bäst.