Del 5. Hur mår du på jobbet?

Del 5. Hur mår du på jobbet?

En av de viktigaste faktorerna för att trivas på jobbet är goda arbetsrelationer. Genom enkla knep går det att stärka relationerna vilket både ökar arbetsglädjen och ger en effektivare arbetsplats.

– Att ha bra relationer med sina kollegor ger inte bara glädje av att gå till jobbet. Forskning visar också att det ger bättre kunskapsutbyten vilket i sin tur leder till ett mer effektivt och framgångsrikt företag, säger Ina Lindström, HR-chef på Adecco.

sites/default/files/Ina Lindström, arbetsmiljö.jpgIna Lundström, HR-chef Adecco

En central del för att uppnå goda arbetsrelationer är en väl fungerande företagskultur, där medarbetarna är motiverade och känner glädje av att gå till jobbet.

– Får företagskulturen växa fram av sig själv riskerar man att skapa en negativ arbetsmiljö. Här har givetvis chefen en betydande roll att tydliggöra vilka värderingar och vilket arbetsklimat som ska råda på arbetsplatsen. Genom en tydlig företagskultur är det också lättare för chefen att upptäcka eventuella utanförskap och skapa utvecklingsmöjligheter för de anställda.

För att stärka kulturen och arbetsrelationerna tipsar Ina om att våga lära känna sina kollegor och bjuda på sig själv. Ett enkelt verktyg att ta till är ”Gemenskaparen”. Gemenskaparen består av två delar: en lunchslumpare och en kortlek med roliga och prat-i-munnen-framkallande samtalsämnen.

– Ofta äter vi lunch med samma kollegor varje dag, utan att egentligen tänka på det. Genom att använda lunchslumparen blir det naturligt att äta tillsammans med andra kollegor. Tjänsten slumpar ihop kollegor och utifrån det får man kontakta varandra för att stämma av var man ska luncha.

Vill man ha lite hjälp på traven för att få igång diskussionerna under lunchen har Adecco även tagit fram en kortlek.

– Kortleken innehåller olika ämnen som garanterat framkallar roliga och intressanta samtal. Att luncha ihop är ett enkelt sätt att lära känna fler kollegor. Förutom att det stärker relationerna förbättrar man kommunikationen och utbyter kunskap. Något som ger goda förutsättningar för att skapa storverk tillsammans.

– Nu i höst jobbar vi vidare med frågan om arbetsglädje i vår kampanj Glädjetempen. De flesta vet att det är viktigt och effekten kan mätas i allt från lönsamhet och samarbetsklimat till antal sjukdagar. Många pratar om det, men nu går vi från snack till verkstad med en rapport om Sveriges skrattklimat och en tjänst där du själv kan testa hur kul du själv har det på jobbet.

 

Panelen svarar:
1. Vad är goda arbetsrelationer för dig?
2. Vilka faktorer påverkar arbetsrelationerna?
3. Hur bör man agera om någon känner sig utanför på jobbet?

sites/default/files/Roland Philippe Kretzchman.jpgRoland Philippe Kretzchman, MNMLagency

Vad är goda arbetsrelationer för dig?
Alla relationer handlar om att vara lyhörd och ha respekt för varandra. Speciellt på jobbet då man många gånger behöver samarbeta. Sedan skadar det inte om man är allmänt trevlig, försöker vara glad och öppen samt hjälper varandra att lösa problem.

Vilka faktorer påverkar arbetsrelationerna?
Mycket ansvar landar på ledarskapet. Sedan är det en helhet som skapar ett gott arbetsklimat. Hit hör allt ifrån arbetsmiljöaspekter till inredning, förmåner och drivkraften. Kan de anställda sluta upp bakom företagets vision, mission och mål blir det ofta en bättre stämning.

Hur bör man agera om någon känner sig utanför på jobbet?
Bjuda in till samtal och försöka förstå roten till problemet. Sedan agera direkt, prata med de involverade och visa nolltolerans mot mobbning. Detta är ett av de största problemen vi har i arbetslivet, det tysta utanförskapet, och här är tyvärr cheferna högst delaktiga.sites/default/files/kicki.jpg
Kicki Wallje-Lund, Wellnet

Vad är goda arbetsrelationer för dig?
Att ha en kultur där det ofta bjuds på leenden och öppet klimat kollegor emellan. När ett arbetslag fungerar bra behöver man inte ens alltid utbyta ord. Goda arbetsrelationer påverkar allt från självkänsla och kreativitet, till leveranssäkerhet och framför allt effektivitet. Man har sett att insatser för goda relationer mellan medarbetarna gynnar att organisationen når sina mål och ökar lönsamheten.

Vilka faktorer påverkar arbetsrelationerna?
En av de ledande faktorerna till bra arbetsrelationer är engagerade chefer som är lyhörda, som tydliggör företagsmål och strategier samt ger tydliga ansvarsfördelningar till de anställda.

Hur bör man agera om någon känner sig utanför på jobbet?
Att lyfta fram styrkorna hos den utsatta kan öka hens position i gruppen. Som ansvarig är det viktigt att vara observant på tendenser till att någon är utesluten i samtal och arbetsgrupp. Det är även viktigt att chefen ger regelbunden feedback för att anställda ska känna sig bekräftade och sedda. Chefen bör uppmuntra till att medarbetarna ger varandra uppskattning, beröm och konstruktiv kritik samt stöd i att utvecklas.

sites/default/files/Palle.jpgPalle Storm, Forskarstuderande Stockholms universitet

Vad är goda arbetsrelationer för dig?
Att kunna ha roligt med mina kollegor och ett öppet klimat där både prat om arbetslivet och privatlivet ges utrymme. Just gemenskap är särskilt viktigt för mig eftersom mitt arbete kännetecknas av mycket ensamarbete och ibland känslor av tröstlöshet över att inte skriva snabbt eller tillräckligt bra. Att då känna att man finns i ett socialt sammanhang har blivit viktigare än någonsin.

Vilka faktorer påverkar arbetsrelationerna?
Jag tror absolut att det handlar om arbetsbelastning. Är den för hög är det lätt att fokusera alldeles för mycket på sig själv och välja bort kollegiala relationer. Här tror jag det är viktigt att snacka med andra. Ibland kan man behöva hjälp med att prioritera vad som faktiskt är viktigast för stunden.

Hur bör man agera om någon känner sig utanför på jobbet?
I grunden handlar det om att ha synliga arbetsledare som kan fånga upp det eftersom det ofta hinner gå rätt långt innan det uppdagas, även om tendenser funnits sedan länge. Tyvärr tror jag att ett alltför pressat arbetsliv är grogrunden till att utanförskap uppstår och att allt färre arbetsgrupper har utrymme till regelbunden handledning. Det skulle finnas stora arbetsmiljövinster med det: det är jag övertygad om.

Text: Redaktionen
Foto: Pixbay

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.