Del 1. Hur mår du på jobbet?

Del 1. Hur mår du på jobbet?

Arbetsmiljön påverkar vår fysiska och psykiska hälsa – inte minst vår arbetsprestation. Valet av inredning och utrustning är viktigt för att minimera risken för ohälsa. Ett stillasittande arbete med dåligt ljud och ergonomi kan leda till en rad besvär och sjukdomar.

– Oavsett arbetsplats omges vi av buller, icke önskvärt ljud. Det kan vara musik, röster, folk som går förbi eller ventilationsljud. Ljudnivån kan vara störande även om den inte är skadlig för hörseln, säger Elisabeth Sjöberg, leg audionom och klinikchef på Bra Hörsel.

Problematiken med bullriga arbetsmiljöer är framförallt att vår prestationsförmåga försämras. Vi tappar koncentrationen och blir trötta.

– Idag ställs höga krav på att man ska vara effektiv och ha en god kommunikationsförmåga. Men för många är det svårt i dåliga arbetsmiljöer. Arbetar du i en miljö med hörselskadligt ljud bör du alltid använda hörselskydd. När du kommer hem är det bra att låta öronen vila i tystnad. Har man tinnitus är det dock behagligare att lyssna på till exempel lugn musik.

Cirka 80 procent av alla med tinnitus har också någon typ av hörselnedsättning. Tinnitus beskrivs som ett ljud i huvudet eller i öronen som inte kommer från någon ljudkälla.

– Det finns mycket man kan göra för att lindra tinnitus, även om den inte går att bota. Med en ljudstimulator i örat tillsätts ljud vilket hjälper hjärnan att hantera tinnitus. Vi rekommenderar även att man ska prova en hörapparat om man har en hörselnedsättning. Då förstärks ljudet omkring vilket gör att tinnitus inte upplevs lika starkt, tipsar Elisabeth Sjöberg.

Undvik tinnitus och värk i kroppen
Vanligtvis orsakas tinnitus av höga ljud eller hörselnedsättning, men det finns också andra orsaker till tinnitus. Muskelspänningar i axlar och nacke, psykologiska faktorer som oro, ångest och depression är andra faktorer som kan påverka tinnitus. 

Genom att ha ett höj- och sänkbart bord med tillräcklig bredd och djup kan du ställa in bordet i höjdled efter din armbågshöjd. Se till att det finns gott om utrymme för knän, lår och fötter och gärna fotstöd om inte fötter får stöd av golvet. Smärta i ländrygg, nacke, skuldror och axlar är vanligt i ett stillasittande arbete, vilket ofta beror på att vi sjunker ihop och inte orkar hålla ryggen rak.

– Arbetsstolen ska ha lätta inställningar som hjälper att hålla ryggen i en rak position. Undvik tryck på genitaler och muskler som förhindrar blodcirkulationen och ger stumma, spända muskler. Ett tips är att höja bordet innan du lämnar arbetsplatsen för lunch eller dagen, så börjar du stående när du kommer tillbaka, berättar Susanna Frey Garpås, VD på Adeo Melius AB.

– Genom att till exempel ha skrivaren i ett annat rum och stå eller gå när du pratar i telefon får du in vardagsmotion på arbetet. En god planering och utformning av arbetsplatsen bidrar till att vi rör oss mer under dagen och undviker värk. Även ljuset är viktigt. Vid dålig belysning är det lätt att börja kisa och spänna sig, något som också kan leda till värk i kroppen, avslutar Susanna Frey Garpås. 


Vad är viktigt för att du ska trivas i din arbetsmiljö?

Vilka krav bör man ställa på sin arbetsgivare angående arbetsmiljön? 

sites/default/files/IMG_2044_0.JPG

Susanna Frey Garpås, VD, Adeo Melius AB.

– Att både den fysiska och den psyko- sociala arbetsmiljön är bra.

– En välplanerad arbetsplats med goda förutsättningar så att man ska kunna utföra sitt arbete på tillfredsställande sätt, utan yttre eller inre stresspåverkan.

 

sites/default/files/IMG_0562_0.jpeg Elisabeth Sjöberg, leg. audionom och klinikchef, Bra Hörsel.

– Ett eget arbetsrum med god arbetsställning, bra ljus och bullerdämpning. Viktigt för mig är även att få ta ansvar och chans att utvecklas i mitt arbete – och självklart bra kollegor!

– Att både den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska vara bra. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla mår bra både i kropp och själ.

 

sites/default/files/patrik-1_1.jpg

Patrik Sundström, leg. Naprapat, ägare, marknads- och HR-chef, Agilokliniken.

– En bra arbetsgivare som ser till att arbetsgruppen fungerar och trivs tillsammans. I mitt yrke är det även viktigt med bra redskap som underlättar tunga lyft samt ergonomiska stolar och behandlingsbänkar.

 – Jag tycker det är viktigt med en öppen dialog med arbetsgivaren angående arbetsmiljön. Att som medarbetare själv fundera på sina individuella behov och sedan förmedla detta till arbetsgivaren. 

 

Missa inte nästa nummer av SportHälsa som kommer ut 22 april i Dagens Nyheter (stockholmsupplagan) där kan du läsa mer om värk i nacke och rygg.

Text Hanna Larsson, hanna.larsson@sporthalsa.se

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.