Del 4. Hur mår du på jobbet?

Del 4. Hur mår du på jobbet?

Miljön på arbetsplatsen handlar inte bara om ergonomi, även den psykiska hälsan spelar roll för hur vi trivs på jobbet. För många blir det tydligt nu när det är dags att återgå till rutinerna efter sommarledigheten.

– Stress är en av de största orsakerna till psykisk ohälsa och klassas i dag som vår största folksjukdom, säger Kicki Wallje Lund, vd och grundare av Wellnet.

I snart tio år har Kicki hjälpt arbetsgivare som tar hälsa på allvar att skapa sunda arbetsplatser. Hon har märkt att diskussionen kring psykisk hälsa blivit allt vanligare och deltar i flera projekt kring problemet tillsammans med sina kunder. Det finns ingen klar definition av vad begreppet psykisk hälsa på arbetsplatsen är. Men de flesta skulle nog säga att det innebär att man har spännande eller engagerande arbetsuppgifter, att man har roligt och gillar sina arbetskamrater och sin chef. Helt enkelt att man mår bra när man är på jobbet. Känner man inte igen sig i den här beskrivningen menar dock Kicki att man måste se det i ett lite större perspektiv, att det inte går att se bara arbetssituationen isolerad.

– Det kan vara en livssituation i övrigt som inte fungerar, men som leder till att man inte mår bra på jobbet. Jag är helt övertygad om att om man känner sig nöjd och tillfreds med livet i stort har man lättare att hantera om det uppkommer stressrelaterade situationer på arbetsplatsen!

Därför behövs engagerade chefer som vågar se problemen innan de blir så stora att de leder till sjukskrivningar.

– En chef som har ett genuint engagemang för/i sina anställda kan oftast se, upptäcka och bearbeta problem innan de utmynnar i sjukskrivningar.

En ofta underskattad metod för att förbättra det psykiska välmåendet och minska ångest och depressiva symptom och öka stresstålighet är att utöva fysisk aktivitet. Men det är viktigt att inte bara prata om tuff, svettig träning på gym. Att köpa ett träningskort som sedan inte används bidrar inte till att någon mår bättre.

– För en person som är väldigt stressad kan det passa bra att använda friskvårdspengarna till yoga eller en avkopplande massage. För någon annan passar det bättre att dansa salsa ett par kvällar i veckan.

Det gäller för arbetsgivaren att vara lyhörd och försöka tillhandahålla ett brett utbud av aktiviteter så att alla medarbetare kan hitta något som passar just dem.

Till den som inte känner sig helt nöjd eller tillfreds på jobbet kan det vara en bra start att själv fundera på varför.

– Det borde vara naturligt att prata med sin chef, men för många är det inte så. Då får man fråga sig själv vad orsaken egentligen är. Tycker jag inte det är roligt? Är jag för trött? Är jag dåligt behandlad av mina arbetskamrater eller chefen? Eller är det för att jag egentligen växt ur jobbet och vill göra något annat? De flesta kan då själva bena upp vad det egentliga problemet är och sedan börja göra något åt det.

 

Panelen:

sites/default/files/1.png

sites/default/files/2.jpg

sites/default/files/3.jpg

Text: Anna Adolfsson

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Innan du spelar på casino utan svensk licens är det viktigt att du har full koll på vad som gäller och vilka casinon som är bäst.