Del 3. Hur mår du på jobbet?

Del 3. Hur mår du på jobbet?

Vår stillasittande arbetsmiljö leder ofta till stressrelaterade och fysiska besvär. Sjukskrivningarna blir fler och frågan är vad vi kan förvänta oss av framtidens kontor för att minska fysiska belastningar?

Ett av de största problemen med dagens kontorsmiljö är att vi blir stillasittande större delen av dagen. En dag i kontorsstolen med dålig hållning skapar lätt spänningar i nacke, rygg, axlar och mellan skulderbladen. För att motverka besvären behöver vi behålla en god ergonomi där vi sträcker på ryggen samt spänner bålen. Men i vårt stressiga arbetsklimat är det lättare sagt än gjort.

– I stället för en vanlig kontorsstol kommer vi förhoppningsvis att få se mer av sadelstolar som ger ryggraden i princip samma position som när vi står upp. En kurva i ländryggen bildas och på så sätt pressas inte ryggkotorna på diskarna. Spänningar i ryggen och ischiassmärtor minskar, cirkulationen förbättras och andningen blir djupare. Det tvådelade sätet gör att det inte bildas något tryck på underlivet, vilket bidrar till förbättrad genital hälsa. Vi ser också en trend i att de personliga arbetsplatserna kommer att bytas ut mot mer flexibla ytor där man snabbt kan koppla upp sig med mobil teknik, säger Velli-Jussi Jalkanen, VD på Salli System.

Naturinspirerad miljö
Förutom en god arbetsställning menar Velli-Jussi att det finns mycket att utveckla inom ljus, ljud, luft och dekoration. Genom en bättre belysning, minskad bullernivå, renare luft minskar stressrelaterade besvär samtidigt som produktiviteten ökar

– Rätt ljus är viktigt för att öka produktiviteten och trivseln. Att minimera bländning, skapa jämnhet i ljusbilden och ha tillräckligt ljus på rätt ställe är några av de grundläggande kraven på en bra kontorsbelysning. I framtiden bör vi omges av fullspektrumljus som ger oss ett naturligt dagsljus likt det vi får från solen.

– Bullernivån bör minskas genom särskilda strukturer i väggarna och vi skulle må bra av att omges av bakgrundsmusik med naturljud. En dålig ventilation och luft gör att vi blir trötta, får huvudvärk och riskerar irritation i ögon, näsa och hals samt försämring av astma och eksem. Genom att omges av växter som har luftrenande egenskaper och producerar jordbakterier i luften ökar hjärnans kapacitet samtidigt som risken att drabbas för depression minskar.

Panelen
1. Vad är viktigt för att du ska trivas i din arbetsmiljö?
2. Vad anser du är den största problematiken med dagens kontor?
3. Hur tror du att framtidens kontor kommer att se ut?

 

sites/default/files/Lotta.jpgLotta Karlsson Javén, Hälsoutvecklare, Pro+Fit Health AB.
1. Tydliga mål och strukturer samt lyhörda ledare. Att tekniken är välfungerande samt att den fysiska arbetsmiljön ger mig möjligheter att må bra i kropp och hjärna.

2. Många saknar motivation till att utnyttja de fysiska möjligheterna som faktiskt finns på arbetsplatsen. Psykosocialt är utmaningarna att skapa ett lugn i arbetsmiljön och därmed undvika störande moment.  

3. Vi kommer att få flexibla arbetsytor där man snabbt kan koppla upp sig med mobil teknik. Vi kommer också att se en fortsatt utveckling av de aktivitetsbaserade arbetsmiljöerna med inslag av fysiska moment som gåband och spinningcyklar.

 

sites/default/files/Karin.jpeg Karin Dellback, VD, CoreAbility
1. En god fysisk arbetsplats i en trygg miljö där det finns ett gott ledarskap, god kommunikation, tydliga roller och en syn på att medarbetarens hälsa påverkar resultaten.

2. Ett problem är att arbetsmiljön inte hänger med utvecklingen inom andra områden vilket gör att vi får hitta temporära lösningar som ofta inte är optimala vilket sänker effektiviteten. 

3. Jag hoppas på att framtidens kontor blir mer flexibla. Att kontoren utrustas med bra virtuella mötesrum och andra lösningar för att kunna ha kontakten med andra delar av landet och världen utan att alltid behöva använda transportmedel.

 

sites/default/files/Susanna.JPG

Susanna Frey Smedberg, VD, Adeo Melius AB
1. Fokus är helheten och att den psykiska arbetsmiljön är god. En arbetsgivare som har en hållbarhetsstrategi för sina medarbetare och en miljö som tar tillvara på, stärker och lyssnar samt arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa. 

2. Att man drar ner på resurserna så att den psykiska arbetsmiljön blir lidande. Öppna landskap gör att det är lätt att bli störd av kollegor och har man inte en fast arbetsplats leder det ofta till en otrygghet om tillhörighet. 

3. Tyvärr tror jag att öppna och flytande landskap kommer bli vanligare då man vill spara in på ytor och använda varje arbetsplats maximalt. Till exempel i en säljorganisation där de flesta inte är på kontoret varje dag. 

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.