Alla företag tjänar på en frisk personal Så ökar du dina anställdas träningsmotivation

Alla företag tjänar på en frisk personal

Det finns många fördelar med att få dina anställda att röra på sig, det gäller bara att lista ut hur. Med CardiMo´s pulssystem kan du öka motivationen genom att koppla bonusar till tränandet och samtidigt sänka sjukskrivningarna.

Vi vet i dag att konditionsträning är viktigt för att förebygga stress och hålla oss friska. Det handlar inte om ”hårdträning” utan om regelbundenhet på rätt intensitet. Medelintensiv konditionsträning under 30 minuter och fem gånger i veckan är vad läkarna rekommenderar.

Vi lever i ett högteknologiskt och polariserat samhälle som snurrar allt snabbare och snabbare. Faktorer som stress gör det svårt för människor att hitta balansen mellan prestation och återhämtning – vilket resulterar i att fetma och ohälsa ökar och sjukskrivningarna staplas på hög.

Nu tar alltfler arbetsgivare ett större grepp om personalhälsan och där obligatorisk träning är en del av lönekriterierna – dels för att sänka sjukskrivningarna, men dels för att dagens företag i framkant har förstått det tydliga sambandet mellan en god personalhälsa, lägre sjukkostnader och ökad produktivitet. Det finns till och med studier som påvisar att det kan vara möjligt att använda arbetstid för träning (eller andra hälsofrämjande aktiviteter) och ändå uppnå samma eller högre produktionsnivåer.

Det är lätt att ha friskvårdsbidrag där företaget inte följer upp hur de anställda tränar och gymkorten hamnar lätt i byrålådan.

Frågan är konstant: Hur motiverar en arbetsgivare sina anställda att träna, utan att orsaka ytterligare en stressfaktor? Ett företag som förstår sig på betydelsen av att uppmuntra träning är CardiMo. Med grundare Jonas Fornstedt i spetsen, erbjuder CardiMo företag ett modernt pulsbaserat verktyg där den anställda får frihet att välja träningsform efter syfte och miljö istället för att bli hänvisad till ett specifikt gym eller träningsform. Huvudsaken är att pulsen höjs och hjärtat får jobba.

Med verktyget får varje person ett tydligt mål på träningsmängd och en pulsmätare som registrerar den anställdes aktivitet. Med CardiMo´s system kan arbetsgivaren även välja att koppla på extra morötter till tränandet som till exempel extra semesterdagar, träningsbonus på lön och/eller välgörenhet.

En arbetsgivare har allt att vinna på en välmående personal. Får företaget ner sjukfrånvaron minskar inte bara omkostnaderna, det går även att mäta en tydlig stigande lönsamhetskurva.

– Det kan faktiskt skilja så mycket som 20 procent i högre produktivitet för en person som tränar, jämfört med en person som inte är aktiv, vilket motsvarar en hel arbetsdag per vecka. Det är samtidigt viktigt att inte ta ut sig för hårt om man tränar före eller under arbetstid, för då måste kroppen återhämta sig och produktiviten sjunker, säger Jonas Fornstedt.

Träna med Cardimo – så går det till

När du som arbetsgivare beställer tjänster kommer CardiMo ut till företaget och håller en workshop, där alla i personalen får bekanta sig med utrusningen och CardiMo´s system. Målen sätts och kan individanpassas, för det handlar framförallt om att skapa en trygg och trivsam träningssituation för de anställda. På så vis får hälsosatsningen ett bättre utfall (*ROI) för företaget.

– Den största fördelen med CardiMo är att de anställda har total frihet att välja träningsform. Gillar man att springa i skogen, spela hockey med vänner eller träna på gym spelar ingen roll, så länge det blir en pulshöjande aktivitet, avslutar Jonas Fornstedt. 

* Mindre sjukvård + effektivitet/investeringskostnaden = ROI

Belöningssystem

Med CardiMo´s upplägg får arbetsgivaren ett system och ett konkret verktyg i sin friskvårdssatsning. Här är några bonusförslag som kan motivera till träning.

– Träningsbonus på lön

– Ledig tid

– Projektpengar

– Välgörenhet

Du har allt på att tjäna att vara aktiv. Betrakta träning och en hälsosam livsstil som en långsiktig investering i dig själv.

”Den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet, måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom” – Edward Stanely (1826-1893)

Mer information hittar du på CardiMo´s hemsida.

 

Text. Malin Nylén, malinnylen.com

Källa: Journal of occupational and enviromental medicine

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.