Vi svenskar motionerar allt mer

Vi svenskar motionerar allt mer

Nästan hälften av befolkningen motionerar mer än två gånger i veckan.

Riksidrottsförbundets motionsundersökning som Statistiskta centralbyrån nyligen genomfört visar att vi motionerar allt mer. I undersökningen svarade 46 procent av befolkningen mellan 7 och 70 år att de motionerar mer än två gånger i veckan jämfört med 38 procent för tio år sedan. Det är en positiv utveckling som SportHälsa jublar åt. Undersökningen visar även att det idrottsintresse som väcks hos barn i högra grad fortsätter upp i äldre dagar, det vill säga vuxna fortsätta idrotta på ett sätt som inte gjordes tidigare.

Riksidrottsförbundet undersöker varje år med hjälp av Statistiska Centralbyrån (SCB) svenska folkets idrotts- och motionsvanor. En enkät skickas ut till 5 000 slumpmässigt utvalda personer mellan 7 och70 år.

Såväl andelen kvinnor som män som motionerar ökar, liksom alla åldersgrupper. Ökningen är särskilt tydlig bland äldre och kvinnor. Kvinnor är över lag mer fysiskt aktiva än män, förutom i åldersgruppen 15-19.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.