Varannan svensk uppfattar sig själv som överviktig

Varannan svensk uppfattar sig själv som överviktig

Nära varannan svensk uppfattar sig själv som överviktig, men bara 16 procent försöker aktivt uppnå en sundare livsstil. Under European Obesity Summit i Göteborg samlades världsledande experter för att finna svaret på varför fetmaepidemin fortsätter.

Den nordiska undersökningen som genomfördes av Survey Sampling International, på uppdrag av hälsoföretaget Herbalife, visar att nära varannan svensk (44%) ser sig själv som överviktig eller väldigt överviktig. Samtidigt visar studien att så få som en av tio svenskar (8%) rör på sig minst 30 minuter om dagen, vilket är en betydligt lägre andel än i Danmark (20%) och Finland (16%).

Det framgår också att svenskar (47%) är de nordbor som i störst utsträckning anger att de försöker gå ner i vikt, men bland de som sätter upp konkreta mål är det bara en av fyra (24%) som faktiskt lyckas. De vanligaste anledningarna till att man misslyckas är bristande motivation (36%) och ohälsosam mat (26%). 

– Tidsbrist har länge varit en av anledningarna till att vi har svårt att få till en sund vardag, men undersökningen visar att det i störst grad är brister på motivation som det hänger på. Kämpar man med motivation kan det vara bra att gå ihop och vara flera om samma mål. Det ser vi också bland våra kunder, där de som lyckas ofta är en del av en träningsgrupp, berättar Mia Bergmann, nordisk chef på Herbalife.

sites/default/files/klocka.jpg

Undersökningen är genomförd i samarbete med European Obesity Summit (EOS) som hölls i Göteborg 1-4 juni. Konferensen arrangerades av European Association For the Study Of Obesity och The International Federation for Surgery Of Obesity and Metabolic Disorderses. Syftet är att samla yrkesverksamma inom områden för fetmaforskning för att öka kunskapen om epidemin. Herbalife deltog under arrangemanget med två av sina oberoende experter.  

– Det är viktigt för oss att vara med på European Obesity Summit eftersom vi vill kunna bidra till en sundare nordisk befolkning. Vårt bidrag sker dels genom våra självständiga distributörer, men också genom sponsring av idrottsarrangemang och akademiska konferenser som delar vår vision om ett friskare Norden, säger Bergmann. 

John Agwunobi som leder hälso- och näringsavdelningen på Herbalife och David Heber som är ordförande för Herbalife’s Nutrition Institute deltog under konferensen. Agwunobi är mest känd för sitt arbete som Assistant Secretary of Health för The U.S. Department of Health and Human Services, medan Heber är professor i Public Health på Universitet i Kalifornien, Los Angeles (UCLA). Han är internationellt känd för sina studier inom nutrition, metabolt syndrom och övervikt. 

Läs även:
► Kaloriberäknade recept 1

► Kaloriberäknade recept 2
► Kaloriberäknade recept 3
► Kaloriberäknade recept 4
► Kaloriberäknade recept 5
► Recept på god knäckepizza

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.