Vård i form av samtal kring matvanor

Vård i form av samtal kring matvanor

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att stödja arbetet för bra matvanor inom hälso- och sjukvården. Livsmedelsverket ska praktiskt och konkret stötta läkare, sjuksköterskor, dietister med flera i det rådgivande arbetet för bra matvanor.

– Vi är väldigt glada för det här uppdraget. Det öppnar för ett helt nytt sätt att nå ut med information om vad som är bra mat för hälsan, säger Anette Jansson, chef för rådgivningsenheten på Livsmedelsverket.

Uppdraget omfattar att samla och tillhandahålla den bästa tillgängliga kunskapen om bra matvanor och att ge underlag för hälso- och sjukvårdens personal att samtala om matvanornas betydelse för hälsan. En annan viktig uppgift blir att förmedla kunskap om hur råd om bra matvanor kan förmedlas till individen utifrån dennas särskilda förutsättningar.
– När man kommer i kontakt med vården är man ofta öppen för information. Det ger vården en unik möjlighet att motivera och stötta människor att ändra sin livsstil, säger Anette Jansson.

Arbetet ska samordnas med Socialstyrelsens uppdrag att stödja införandet av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Dessa riktlinjer ger rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändringar av ohälsosamma levnadsvanor, det vill säga tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Livsmedelsverket är sedan tidigare ansvarig myndighet på nutritionsområdet. I det nya uppdraget ska verket samverka med Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut, samt samråda med Sveriges Kommuner och Landsting.

Livsmedelsverket får 3 miljoner kronor under 2012 för att genomföra uppdraget, som ska redovisas senast den 31 december 2014.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras