Våra matvanor behöver förbättras

Våra matvanor behöver förbättras

Matvanorna i Sverige är i behov av förbättringar. Undersökningar visar till exempel att barn äter alldeles för mycket godis, läsk, glass, snacks och bakverk. Nästan en fjärdedel av kalorierna kommer från dessa livsmedel.

Bra matvanor och tillgång till säker och näringsriktig mat hör till de viktigaste förutsättningarna för en bra hälsa.

Bara en av tio vuxna äter enligt Livsmedelsverkets allmänna kostråd om frukt, grönsaker och fisk. Samtidigt äter tre av tio söta och feta livsmedel, som godis, läsk och kaffebröd, minst en gång per dag. Läs mer om hur kostråden följs på länken till höger.

Våra matvanor skiljer sig åt beroende på ålder, kön, utbildning med mera. Låg utbildningsnivå är fortfarande förknippad med sämre matvanor, främst hos män. Däremot verkar skillnaderna ha minskat något bland kvinnor. Intaget av vitaminer och mineralämnen är i allmänhet tillfredsställande, förutom bland kvinnor i barnafödande ålder som får i sig för lite järn och folat.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.