Världen slutar snart röka

Världen slutar snart röka

Frågan är vilket land som blir först. För trettio år sedan var Sverige
ett föregångsland. Idag har kampen mot ett av världens största
hälsoproblem halkat på efterkälken. Bland unga kvinnor är rökningen i
Sverige i klass med katastrofländer tack var försåtlig PR från
tobaksindustrin.

 

 

Från och med december måste alla cigarettpaket i Australien ha samma

design och starkt avskräckande bilder. Det är förmodligen första

steget i en rad regler och strukturella åtgärder för att stoppa

rökningen helt.

Rökning och tobaksbruk är det enskilt största problemet i världen, som

slår mot människors hälsa. Ingen seriös person ifrågasätter det

längre.

Rökning bland unga ligger väldigt högt i Sverige, berättar Elin

Ramfalk som är generalsekreterare för Non Smoking Generation. Det

finns idag en brist på politiskt engagemang i Sverige som måste till

för att begränsa tobakens plats.

Hon efterlyser exponeringsförbud, som i Norge och förpackningar av den

typ Australien snart genomför.

Mätningar bland ungdomar görs i nionde klass och i andra årskursen i

gymnasiet. Dessa undersökningar visar att tobaksbruket ligger kring 40

procent och att killarna i viss mån snusar i stället för att röka.

Omkring 8 procent av deras bruk är snus.

Tittar man bakåt låg rökningen totalt sett på samma nivå eller högra i

Sverige innan man började bekämpa missbruket. Idag ligger vuxna ganska

stabilt på omkring 11 procent. I andra länder utan några åtgärder

varierar det mellan 40 procent upp till 60 eller mer i exempelvis

krigsdrabbade länder.

Nio av tio rökare börjar röka före 18. Efter 26 börjar nästan ingen.

Impulserna idag kommer enligt Non Smoking Generation bland annat från

mutade bloggare som bland annat använder retoriken att rökning är en

fråga om personlig frihet. Betalare är tobaksindustrin och även om

sambanden är oklara finns ingen annan betalare.

Bland rökarna i högre åldrar fångas många upp på Sluta Röka Linjen,

som är gratis och ett mycket lyckat initiativ. Det drivs idag av

landstinget.

Man har ungeför 10000 användare per år. Bland de undersökta i gruppen

lyckas 35 procent att sluta.

Rökning orsakar omkring 6000 dödsfall per år och idag pratar man inte

så mycket om hälsofascism, säger Maria Rankka som är ansvarig för

verksamheten. Hon pekar på rökförbudet på krogar som nu accepteras av

alla och som hjälpt till att svänga på attityderna.

I press och debatt blir det allt vanligare med målsättningar att

världen, eller länder, ska vara rökfria inom några decennier. Ett

vanligt årtal som nämns i Sverige ibland är 2050.

Men går det att komma dit? Vi frågade professorn i socialmedicin vid

Linköpings Universitet Toomas Timpka. Detta tillhör hans

specialområde.

Generellt är jag emot förbud men just när det gäller rökning är det

nödvändigt, säger han. Strukturella åtgärder som förbud finns där hela

tiden och har större verkningsgrad än utbildning och information. Det

vet vi från andra områden.

När det gäller rökning är effekterna så allvarliga att vi måste vara

effektiva i samhällets prevention.

 

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras