Trendigt att dricka mindre alkohol

Trendigt att dricka mindre alkohol

Tre av tio svenskar dricker mindre nu än för tre år sedan, det visar en ny Sifo-undersökning genomförd på uppdrag av ViktVäktarna. Endast åtta procent dricker mer.

Alkohol har blivit en icke-trend i Sverige – inte minst bland de yngre. På frågan ”Hur ser dina alkoholvanor ut nu jämfört med för tre år sedan?” svarar 29 procent av svenskarna att de dricker mindre nu. Endast åtta procent svarar att de dricker mer. Det är framförallt de som är mellan 15-35 år som minskat sin alkoholkonsumtion. Undersökningen visar vidare att 13 procent av svenskarna idag är nykterister, varav de flesta är kvinnor.

– Att alkoholkonsumtionen minskat är en positiv utveckling av den hälsotrend som råder i Sverige nu, där vi gått från slentriankonsumtion till mer eftertänksamhet. Många tenderar också att göra sämre val i övrigt när de dricker – inte minst när det kommer till maten – så att prioritera sina tillfällen, och verkligen njuta när de väl inträffar, är en bra strategi, säger Karin Nileskog, kostansvarig på ViktVäktarna.

Främsta anledningarna till att svenskana dricker mindre alkohol nu än för tre år sedan är för att man väljer att dricka vid speciella tillfällern, att man tänker på sin hälsa och att man helt enkelt inte tycker att det är lika gott längre.

Text: Redaktionen

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.