Träning för diabetiker

Träning för diabetiker

Den 8 och 9 juni är det dags för blodomloppet 2016 där Diabetes Wellness Sverige återigen kommer vara på plats. Vid blodomloppet samlas motionärer och olika företag för att springa eller promenera något av loppen som är på 5 respektive 10 kilometer. Efter loppet kan man som deltagare göra en god gärning genom att lämna blod i blodbussen eller komma förbi tältet som Diabetes Wellness Sverige har för att ta del av information kring sjukdomen.

Mer inforamtion

Starttider och klasser 8 och 9 juni 2016

Tidtagning 5 km har starttider  17:00 / 17:40 / 17:45 / 18:55
Promenad 5 km har starttider 17:05 /18:10
Tidtagning 10 km har starttider 18:00 / 18:05

Båda dagarna har samma starttider och klasser.
T-shirt, medalj, vätska och frukt delas ut till alla deltagare efter målgång.

Läs mer på:
blodomloppet.se
diabeteswellness.se

Diabetes Wellness Sverige är en insamlingsstiftelse vars ändamål är att stödja diabetesrelaterad forskning med syfte att få fram förbättrade behandlingsmetoder för både typ 1 och typ 2 diabetes. Visionen är på sikt ett botemedel mot sjukdomen. De arbetar även med att informera allmänheten om diabetes och dess komplikationer, samt vad man kan göra för att minska risken att själv drabbas.

Motion viktigt för diabetiker
Deras medverkan på blodomloppet är på många sätt självklar. En stor del i deras jobb handlar om att uppmuntra diabetiker till en hälsosam livsstil, där träning och motion är viktiga inslag.

– Personer med diabetes som inte motionerar löper tre gånger så stor risk att ha dålig kontroll över sin diabetes och att drabbas av diabetesrelaterade komplikationer. Den som motionerar regelbundet är mer mottaglig för kroppens eget insulin och kroppen blir följaktligen bättre på att transportera blodsocker. Detta beror på att motion stimulerar kroppens muskler, säger Kristina Heilborn på Diabetes Wellness Sverige.

Motion minskar också mängden kroppsfett, i synnerhet kring magen. Man tror att det är den mobilisering av kroppens fettreserver som sker till följd av motion som förbättrar blodsockerkontrollen. Blodsockerhalten minskar eftersom blodsockret då istället lagras i kroppens muskler. Detta medför att blodet cirkulerar lättare, vilket i sin tur leder till att du slipper drabbas av flera blodkärlskomplikationer som annars förknippas med diabetes. Det positiva är att för den som motionerar regelbundet kan dessa effekter bli permanenta och en person med diabetes kan i vissa fall minska sin medicinering.

– Om barn i familjer som är predisponerade för diabetes motionerar regelbundet kan de undvika sjukdomen helt och hållet. Ett enda träningstillfälle kan förbättra kroppens mottaglighet för insulin under 16 till 18 timmar och ge positiva effekter på blodsockerkontrollen under ett till två dygn, avslutar Kristina.

För att läsa mer om årets event kan du klicka här

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.