Träning bra för KOL-patienter

Träning bra för KOL-patienter

Personer som drabbats av KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) har mycket att vinna på att träna.

Forkskare har undersökt effekten av träning på KOl-patienter och sett ett mycket positivt resultat. KOL-patienter som tränar bibehåller bland annat uthålliga muskelfibrer, något som till följd av sjukdomen annars minskar. Även att de fina blodkärlen inte utvecklas nog är något som händer de som drabbas av KOL och det är något som också kan motverkas med hjälp av träning.

Nästan bara rökare drabbas av KOL och i Sverige har cirka fem procent sjukdomen. Träning kan alltså ge dessa ett ökat välmående och därmed också bättre livskvalitet. Det ska vara bra att komma igång med träningen i ett tidigt skede av sjukdomen och det går att köra träning med hög intensitet.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras