Träna och maxa din fettförbränning

Träna och maxa din fettförbränning

Hemligheten ligger i att vi lär oss att den bästa träningen är den som blir av och det spelar ingen roll om det bara blir 15, 30 eller 60 minuters träning.

Hur kan vi få ihop ekvationen med arbete, familj och träning så ofta som möjligt? Hemligheten ligger i att vi lär oss att den bästa träningen är den som blir av och det spelar ingen roll om det bara blir 15, 30 eller 60 minuters träning. För varje träningspass får vi en ökad förbränning både under och efter passet.

Om du genomför 30 minuters löpträning var tredje dag förbränner du 36 600 kcal/år. Det motsvarar 5,5 kg fettväv. På 3 år kan du behålla din normalvikt men även gå ner eller upp 16,5 kg. Att bära på 16,5 extrakilon är tungt.

Genom att faktiskt genomföra träningspasset har du inte bara ökat din förbränning utan håller även på att skapa dig en god vana som leder till viktnedgång, ökad självkänsla och en starkare och sundare kropp.

Idén med den här boken är att hjälpa dig att ta rätt beslut och förändra ditt beteendemönster och få till det där träningspasset oftare. För att vägleda dig till framgång har författarna skapat en modell som bygger på roliga program med olika tidsåtgång/intensitet, en KBT-baserad coachingmetod och en belöningstrappa där du själv bestämmer hur du premierar dig själv när du nått ett mål. Med boken Träna och maxa din förbränning tar du dig till dina mål enklare, snabbare och roligare.

Skriven av Jonas Lissjanis och Gustav Ström, författarna till Träna med gummiband och Träna med balansboll.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.