Tips för att sätta mål med träningen

Tips för att sätta mål med träningen

Tufft att behålla träningsmotivationen? Då kan det hjälpa att sätta upp ett smart mål och göra upp en plan.

En metod som används flitigt för att sätta mål med sin träning är SMART-metoden. Modellen går ut på att målet med träningen ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt samt tidsbestämt. För att sätta ett mål enligt SMART-metoden ska följande steg skrivas ner:

1. Specifikt: Målet ska vara tydligt formulerat och specifikt.
2. Mätbart: Det ska gå att mäta om målet har uppnåtts.
3. Accepterat: Ett mål ska vara accepterat och inte vara framtvingat.
4. Realistiskt: Målet ska gå att uppnå och vara realistiskt.
5. Tidsbestämt: Målet ska ha ett start- och slutdatum.

Att tänka på
Sätt upp mål som är inspirerande, roligt, utmanande men samtidigt realistiskt. Och gör målet så tydligt du bara kan.
Att skriva exempelvis ”jag vill bli fit” är ganska diffust. Att däremot skriva ”jag vill minska tio centimeter i midjemått” gör att målet blir tydligare samt mätbart. Likaså är ”jag vill bli fem minuter snabbare på milen” mer specifikt än endast ”jag vill springa snabbare”. 

Sätter du upp ett stort mål som har ett slutdatum ett år bort bör du sätta upp delmål på vägen. Andra frågor du bör ställa dig och skriva ner svaret på är:

Varför sätter du just det här målet?
Lista alla svar du har, denna lista är bra att plocka fram när motivationen sviker.

Hur mycket tid är du beredd att avsätta för att uppnå ditt mål?
Räcker den tiden eller behöver du eventuellt mer?

Hur ska du uppnå ditt mål?
Har du den kunskap som krävs och de förutsättningar som behövs? Behöver du ta hjälp av en personlig tränare eller en vän? Behöver du ändra i din kost? Hur många träningspass behöver du genomföra varje vecka för att nå ditt mål? Behöver du lära dig att stressa ner, säga nej eller utöka dina timmar med sömn? Att bli medveten om dina förutsättningar och eventuella brister gör att du lättare kan göra en tydligare plan.

Analysera dig själv
Innan du sätter igång med din förändring är det bra att göra en nulägesanalys. Vill du exempelvis klara av att springa en mil under 60 minuter klockar du din runda nu, skriver ner din nuvarande tid och för anteckningar på hur dina träningspass går. Gick det dåligt, fick du ont eller kändes rundan väldigt lätt? Analysera hur faktorer runtomkring såg ut. Slarvade du med maten eller sov du dåligt? 

 

Foto: Pixabay

Text: Redaktionen

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.