”Tillsynen av kosttillskott måste skärpas”

”Tillsynen av kosttillskott måste skärpas”

Under de senaste två åren har bruket av kosttillskott, inklusive sport- och bantningsprodukter, medfört ett tiotal dopingfall inom svensk idrott. Men det är inte i första hand ett idrottsproblem utan en fråga om folkhälsa.

Idag finns stora och allvarliga brister på kosttillskottsmarknaden och uppenbara svagheter i regleringen, liksom i samspelet mellan olika myndigheter. Svagheter som utnyttjas av oseriösa delar av kostillskottsbranschen och som måste åtgärdas, menar Riksidrottsförbundet i en debattartikel rf.se.

I debattartikeln som undertecknats av Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet, Kristina Olinder, ordförande i RF:s Dopingkommission, Bengt O Eriksson professor emeritus i barnkardiologi vid Göteborgs Universitet och vice ordförande i Dopingkommission, och Åke Andrén-Sandberg, professor i kirurgi vid Karolinska Sjukhuset och ledamot av Dopingkommission föreslår Riksidrottsförbundet att:

  • Att Sverige, liksom många andra EU-länder, ställer krav på tillverkare och distributörer att anmäla sina produkter till Livsmedelsverket innan de når marknaden. Det skulle med enkla medel ge berörda myndigheter nödvändig överblick över förekomsten av potentiellt hälsovådliga substanser i kosttillskott, så att relevanta åtgärder kan sättas in.
  • Att inte bara kommunerna utan även Livsmedelsverket centralt ska kunna ta beslut om saluförbud mot hälsovådliga kosttillskott, när det rör sig om produkter som är nationellt tillgängliga.
  • Att Läkemedelsverket mer konsekvent utnyttjar läkemedelslagens möjlighet att läkemedelsklassificera fler läkemedelsnära substanser, som ofta förekommer i kosttillskott. En möjlighet som hittills använts mycket sparsamt.
  • Att Folkhälsoinstitutet, som svarar för tillsynen av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, även beaktar förekomsten av hälsovådliga substanser i kosttillskott.
  • Att Konsumentverket är mer aktiva i arbetet mot återkommande och uppenbara fall av vilseledande marknadsföring med anknytning till kosttillskott.

Förslaget ligger i linje med både Europarådets och UNESCO:s internationella konventioner mot doping som Sverige förbundit sig att följa.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras