Svenskarna väljer medvetet bort sprit

Svenskarna väljer medvetet bort sprit

Systembolagets försäljning har förändrats. Allt fler väljer alkoholsvagare drycker som öl och vin i stället för sprit. Trenden med minskande spritförsäljning har pågått länge och troligen förstärkts på senare år av intresset för hälsa, kost och träning.

Den minskade spritförsäljningen under perioden 2002-2011 och det minskade drickandet har dock inte minskat statens intäkter från alkoholskatten. Totalt var skatteintäkterna (alkoholskatt och moms) cirka 3 miljarder kronor högre 2011 jämfört med 2002.

Försäljningen av sprit genererade förra året 800 miljoner kronor mindre i form av alkoholskatt än den gjorde 2002. Övriga varugrupper sidan genererade å andra 2,2 miljarder kronor mer.

Medvetna val

Trenden med minskande spritförsäljning är ett fenomen som pågått sedan 1970-talet. Spritkonsumtionen har ersatts med ett annat dryckesmönster bestående av öl och vin. Samtidigt har människor blivit mer medvetna om hälsa, kost och träning.

– Systembolaget har arbetat långsiktigt och medvetet med att minska alkoholens skadeverkning, säger Magdalena Gerger, Systembolagets vd. Vi vill inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosammare förhållningssätt till alkohol.

Sedan 2005 har den totala alkoholkonsumtionen sjunkit och berusningsdrickandet i de flesta åldersgrupperna har minskat. Under perioden har alkoholskadorna stabiliserats och mycket tyder också på en minskning.

Regeringens strategi under 2000-talet med ett långsiktigt förebyggande arbete gällande alkohol har gett resultat. Arbetet med förebyggande åtgärder har sannolikt bidragit till minskad spritkonsumtion. Under senare år har inte minst mycket arbete gjorts för att minska ungdomars drickande genom förebyggande arbete och kampanjer.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.