Svårt att få information om psoriasis

Svårt att få information om psoriasis

Trots att psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar med 250-300 000 drabbade i Sverige, får många psoriasissjuka inte tillräckligt med information om psoriasis eller behandlingsalternativ av sin läkare. Många patienter upplever dessutom att psoriasis undervärderas som sjukdom. Det visar resultaten av en ny omfattande undersökning som besvarats av över 2000 psoriasispatienter.

Psoriasis är en allvarlig systemsjukdom som inte bara drabbar huden utan även påverkar andra organ i kroppen. För många patienter är inverkan på livskvaliteten jämförbar med andra kroniska sjukdomar såsom hjärtsjukdomar, diabetes och cancer*. Samtidigt visar undersökningen att hela 97 procent av de svarande även lider av sjukdomar som har en koppling till psoriasis såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdom, ledbesvär och högt blodtryck.Trots det upplever endast 13 procent av de tillfrågade patienterna att deras läkare betraktar psoriasis som en allvarlig sjukdom.

– Nu har vi ytterligare en stor undersökning som visar att psoriasis är en svårt handikappande sjukdom, inte minst genom de följdsjukdomar som följer i dess spår. Om man inte får adekvat vård och mediciner som gör grundsjukdomen hanterbar, kommer kostnaderna ändå på ett eller annat sätt belasta samhället. Det är därmed oerhört angeläget att erbjuda psoriasissjuka effektiv och lättillgänglig vård och behandling, säger Lars Ettarp, ordförande Psoriasisförbundet.

Otillräcklig information om behandlingsalternativ
Överlag upplever patienterna att de inte får tillräckligt med information avseende sjukdomsorsak, behandling eller livsstilsrelaterade faktorer. Forskningsrön visar på en koppling mellan psoriasis och livsstilsfaktorer som rökning, stress, motion etc. Trots detta anger över hälften att deras läkare inte alls har nämnt kopplingen mellan psoriasis och livsstilsrelaterade faktorer.

Hälften av de som får behandling har haft sin nuvarande behandling i över tio år. 30 procent har aldrig bytt sin behandling. Två av tre är intresserade av andra behandlingsalternativ men lika många tycker att det är svårt att jämföra olika behandlingsalternativ. Endast 14 procent instämmer helt med att deras läkare har presenterat olika behandlingsmöjligheter för dem. Detta är intressant eftersom närapå alla tillfrågade har konsulterat en specialist.
– I takt med att den medicinska kunskapen om psoriasis och dess behandling ökar markant är det väsentligt att även de patienter som har sjukdomen får en adekvat information vid sina kontakter med sjukvården, säger Åke Svensson, överläkare hudkliniken, Skånes Universitetssjukhus i Malmö/ Lund.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.