Stora skillnader i studenthälsovård

Mentor springer Göteborgsvarvet

I en granskning gjord av tidningen Studentliv visade det sig att studenthälsovården skiljer sig åt väsentligt mellan de olika lärosätena.

Vid Högskolan i Halmstad, Blekinge tekniska högskola och Luleå tekniska universitet delar drygt 1 200 studenter på en anställd inom studenthälsovården.

Det univsertet som ligger sämst till är Mittuniversitetet som har minst personal i förhållande till antalet studenter, med 6 200 studenter per anställd.

Tidningen Studentlivs granskning visar också att kötiderna varierar stort.

Göteborgs universitet har ingen väntetid alls, medan studenterna vid Umeå universitet får vänta i tre veckor.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras