Startupen med koll på blodet

Startupen med koll på blodet

För 1,5 år sedan grundades Blodkollen av biomedicinska analytikern Lovisa Ryding som tröttnat på livet som sångerska. Vårdköerna kortas, läkarna hittar rätt direkt och patienten får stor inblick och egenkoll när resultaten redan finns på pränt.

FAKTA Tre vanliga problem som kan upptäckas med Blodkollens blodkontroll

1) Brister. Till exempel för lite av olika vitaminer som kan orsaka att du blir sjuk. Järnbrist är väldigt vanligt bland kvinnor och D-vitaminbrist är snarare regel än undantag under vinterhalvåret.

2) Problem med sköldkörteln. Dysfunktion kan leda hypo-/hypertyreos (under- eller överfunktion i kroppens energiomsättning).

3) Överskott av järn eller D-vitamin. Då lagras den i kroppen på ett ohälsosamt sätt. Vattenlösliga vitaminer gör kroppen sig av med men fettlösliga stannar i kroppen.

https://www.blodkollen.se/sv

– När jag arbetade på labbet märkte jag att folk ofta var arga och frustrerade både vid provtagningen och när de senare fick sina resultat från blodproven. Det var svårt att förstå och få kontroll när läkarna inte berättade vad resultaten betydde för just dem. När jag startade Blodkollen utgick jag från mina egna iakttagelser när jag arbetade som biomedicinsk analytiker inom primärvården, säger Lovisa Ryding.

På Karolinska universitetssjukhuset stötte hon ofta på patienter som inte riktigt visste varför det skulle tas prover och som länge fick gå och vänta på svar.

 Resultatet av blodprovet ska inte bara vara en siffra. Jag vill ge människor ett redskap för att följa sin egen hälsoutveckling och lära sig mer och på det sättet kunna avlasta vården. I många fall är det inga mediciner som behövs utan livsstilsförändringar. 

Efter att ha beställt det testpaket man vill ha online är det bara att uppsöka ett laboratorium med drop in. Blodprovet görs, och med pappret med resultaten i hand vet sedan läkaren precis var man ska börja. På så vis sparas både pengar och tid – och kanske även lidande. Risken för felbehandling minskar även om patienten är mer insatt i sina problem och har en förståelse för symptomen från början. Man slipper sätta in fel insatser som kanske till och med förvärra oupptäckta orsaker till de uppkomna symptomen. 


Lovisa Ryding gör vården enklare genom sitt företag Blodkollen. Foto: Armand Dommer

 Med dessa blodprov kan du tidigt få en indikation på om något inte står rätt till. Det handlar många gånger om livsstilsproblem om mat, sömn eller träning. Man kan följa upp över tid och se vad som funkar och inte. Toppidrottare kan göra ett blodprov i början, mitten och slutet av träningen för att se.

Lovisa Ryding är noga med att påpeka att de inte konkurrerar med vården. Däremot kan de avlasta vårdköerna i och med att man snabbare kan komma till kärnan med felmåendet. Något som de däremot inte gör är att sätta diagnoser. Om de upptäcker något som inte står rätt till kopplas deras anknutna läkare in.

Möjligheten att förstå och ha tillgång till värden kan även hjälpa närstående i äldrevården att ha en bättre insyn i sina anhörigas mående och behandling. Det använde Lovisa Ryding själv så sent som i fjol.

 Då var min far inlagd men jag kunde följa hans värden via hans journal på Blodkollen och berätta för vårdpersonalen vad de missade i behandlingen. Jag såg underskott, brister och infektioner, avslutar hon.

Text: Julia Kimell

 

 

1 Comment

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.