Smarta mål i livet och för hälsa

Smarta mål i livet och för hälsa

Visste du att endast 3% av människorna sätter mål? Utan smarta mål är det svårt att uppnå något och det sätter heller ingen tidsram när du vill ha uppnått det. Att låta andra sätta dina mål gör att dom inte heller betyder lika mycket för din egna del, då mål är något du bör sätta för dig själv.

Något vi ofta vill uppnå, speciellt efter sommarens festligheter, är att få tillbaka styrkan, konditionen och kanske kroppsformen vi hade tidigare. För det behöver du sätt upp mål. Ta reda på hur du kommer tillbaka dit och när du vill att målet ska vara uppfyllt. När du väl satt upp ditt mål är det dessutom viktigt att det inte är orealistiskt och för svårt att uppnå. Risken kan i så fall vara att du ger upp innan du nått dit.

Det bästa sättet för att uppnå dina mål är att du sätter upp SMARTA mål i livet. Men vad betyder då SMARTA mål? Här föklarar vi i 5 punkter.

1. Specifikt: Det ska vara tydligt vad som ska uppnås och det ska vara exakt så att det inte går att misstolkas.

2. Mätbart: Redan vid start när målets sätts bör man besluta hur ni ska mäta att ni har lyckas. Det är av stor vikt hur det ska gå till, är det en viss kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etc.

3. Accepterat: För att uppsatta målet ska upplevas som relevant måste man först vad målet innebär. Saknas det förståelse för målet är det svårt känna motivation för att uppnå målet. Är man flera som som är delaktiga ska alla involverade kunna stå bakom målet.

4. Realistiskt: Målet ska vara en utmaning inom realistiska ramar.

5. Tidsbegränsat: Man bör sätta ett tydligt uppsatt slutdatum som motverkar att målet skjuts och och främjar att resultat nås.

Att inspireras av andras framångsagor inom träning

Många gånger kan du själv bli mer inspirerad att springa den halvmaran eller börja ditt nya träningsrutin genom att du har sett andra lyckas på forum som: Sportbloggar, kända hälsoprofiler etc. Du kanske har följt deras resa en längre tid och sett hur dom dom gått tillväga för nå sina mål och trots motgångar där dom hellre hade velat ligga hemma framför tv:n har dom gett sig ut i spåret och siktat mot sina SMARTA mål de velat uppnå. Det samma gäller även dig och det därför att du aldrig ge upp och inte låta något stoppa din dröm mot en hälsosammare livsstil.

Om man frågar Annika Sjöö som är konstexpert och programledare kan hon nog säkert berätta att hon hade en lång väg med studier utövning med sin egna kost för att komma dit vart hon är nu idag. Samma sak med Paulo Roberto som är en före detta proffsboxare numera en tv-kock och föreläsare att han haft många mål i livet att lyckas dit han är idag.

”Trägen och smart vinner”. Lycka till med dina kommande livsmål!

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.