Släpp spänningarna med Rosenmetoden

Släpp spänningarna med Rosenmetoden

Vår kropp och våra känslor hänger ihop. Spända käkar, stel nacke, bristande koncentration eller andra fysiska smärtor kan vara jobbiga minnen som ligger lagrade i vår kropp.

Detta menar Kerstin Lenné som är utbildad Rosenterapeut och verksam inom Rosenmetoden. Hon uppmanar nu oss till att börja lyssna på kroppen:

–        Dessa spänningar i kroppen uppstår oftast när vi är små och i många fall har klienten glömt bort vad som orsakat spänningarna som begränsar och påverkar oss dagligen. Det är därför viktigt att vi börjar lyssna på kroppen, säger Kerstin Lenné, Rosenterapeut hos Hälsohörnan i Stockholm. 

Rosenmetoden är en avspänningsmetod med utgångspunkten att känslor och minnen genererar i fysiska trauman, stress och undantryckta känslor som lagras i vår kropp och påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Genom metoden kan dessa spänningar släppa.

–        Man får lägga sig på en massagebänk och man jobbar med spänningarna genom lätt beröring. Tillskillnad från massage där man jobbar och knådar muskler så arbetar vi med musklerna. Vi uppmärksammar spänningarna, som ofta är omedvetna och som tar en massa energi och påverkar vårt sätt att tänka, säger Kerstin Lenné till SportHälsa.

Kerstin Lenné har under de senaste decennierna varit verksam som Rosenterapeut i Stockholm. Hon berättar att metoden syftar till att klienten genom avslappning kan locka fram känslor som lagrats i kroppen och frigöra energi:

–        Ibland kan klienten reagera och plötsligt bli förvånad över vad de själva precis har sagt undertiden som de behandlats. I stora drag handlar det om att göra klienten medveten om sina spänningar i sin egen kropp och i många fall kan det kännas jobbigt för klienten i det ögonblicket spänningen släpper, säger Kerstin Lenné.

Förespråkare för Rosenmetoden menar snarare att när muskelspänningarna släpper kan vi komma i kontakt med gamla minnen och känslor.  Eftersom vi i de flesta fall har varit spända under en lång tid är många klienter omedvetna om att de är spända:

–        Är man spänd kan man inte göra sitt yttersta. Det gäller både träning och arbete. En stor del handlar också om att lära sig andas på rätt sätt. Vi har en jättestor musklel som heter diafragman och när den är spänd kan du inte andas ordentligt, säger Lenné till SportHälsa.

Men det finns inga faror eller risker med metoden eftersom man inte arbetar med personer som lider av psykisk sjukdom. Kerstin Lenné berättar att klienten oftare känner sig mer fri och energifylld när en spänning släppt och hon rekommenderar att klienten går cirka två gånger i månaden :

–        Kroppen är väldigt vis och släpper bara fram så mycket som man klarar vid just det tillfället. Därför kan det ta olika lång tid att bli av med en spänning i kroppen. Det tar väldigt mycket energi att vara spänd och när det släpper brukar det också ge tillgång till nya tankar och många av våra klienter vittnar om att det gett dem ett bättre flöde i både kroppen och livet, säger Kerstin Lenné.

Och tillägger:

–        Oftast har det stor effekt på män men med de klienterna tar det också längre tid. Eftersom de i regel känner sina kroppar och känslor sämre än vad kvinnor gör. Där kan det leda till stora förändringar, säger Lenné till SportHälsa.

 

Mer information om Rosenmetoden och  Hälsohörnan kan du läsa på www.halsohornan.se

 

Redaktionen

SportHälsa

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.