Skydda dig mot TBE

Skydda dig mot TBE

Är du ofta ute i naturen? Isåfall är det bra att vaccinera sig mot TBE, fästingburen encefalit.

TBE (Tick Borne Encephalitis), fästingburen encefalit, är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa via fästingen. Sjukdomen yttrar sig främst som en hjärnhinneinflammation.

Sjukdomen ses i Sverige framför allt längs ostkusten, och de flesta fallen har smittats inom Upplands och Södermanlands skärgårdar och de östra samt mellersta delarna av Mälaren, där ett antal särskilda riskområden har identifierats. Smittan är dock, även i de särskilda riskområdena, förhållandevis ovanlig. Det är främst permanent- och sommarboende personer som insjuknar. Flera fall har också rapporterats från Åland. På samma tid har smittan blivit vanligare kring Vättern och Vänern. Några personer har även blivit smittade vid Omberg invid Vättern. Årligen rapporteras 150–200 fall. Sjukdomen är tämligen vanlig i de baltiska staterna och i centrala Europa (framför allt Österrike).

Orsakande mikroorganism, smittvägar och smittspridning
TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Värddjur är gnagare och sannolikt också hjortdjur. Sjukdomen sprids via fästingar som smittas när de tar sitt blodmål på ett smittat djur eller en smittad människa. Fästingarna kan också överföra smittan direkt till sin avkomma (transovariellt).

Människan smittas genom bett av fästingar, och de flesta fallen ses under sommaren och hösten. Smitta via opastöriserad getmjölk synes inte vara helt ovanlig utomlands men har inte rapporterats från Sverige. Sjukdomen smittar inte från person till person. Inkubationstiden är vanligen en till två veckor.

Symtom, komplikationer, behandling och diagnostik
TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. De flesta blir helt återställda men upp mot 30 procent får långdragna eller till och med bestående besvär i form av uttalad trötthet, minnesstörningar etcetera och, i ovanliga fall, bestående förlamningar. Dödsfall kan förekomma men är mycket sällsynta. Förskolebarn som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna. Det finns inget specifikt läkemedel verksamt mot TBE-virus, utan behandlingen blir symtomatisk, det vill säga får inriktas mot patientens symtom. Diagnosen ställs främst genom att man påvisar antikroppar mot TBE-virus i patientens blod.

Allmänt förebyggande åtgärder
Det finns vaccin mot TBE som har god skyddseffekt och vars biverkningar är milda. Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. Personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Baltikum eller Centraleuropa, till exempel ornitologer och orienterare, brukar också rekommenderas vaccination.

Vanliga råd om hur man ska skydda sig mot fästingbett och om hur man skall ta bort fästingar bör följas oavsett vaccination eller ej. Myggmedel ger inget tillförlitligt skydd mot fästingbett.

Skydd mot fästingbett:
Fästingar brukar trivas i gräs- och buskvegetation, särskilt där det är fuktigt. När Du vistas i fästingmiljö kan Du tänka på följande: Stövlar, långbyxor, med byxbenen nedstoppade innanför stövelskaften samt en skjorta, nedstoppad innanför byxlinningen ger gott skydd. Kontrollera kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Fästingar syns lättast på ljusa kläder. Då dessa åtgärder inte utesluter fästingbett, kan det rekommenderas att man efter vistelse i fästingområde inspekterar hela sin kropp, speciellt mjuka och behårade kroppsytor. Hos barn sitter fästingarna ofta på huvudet, speciellt vid öronen och i hårfästet. Eftersom fästingarna ofta tar ganska lång tid på sig att välja ett lämpligt bettställe kan det också vara klokt att duscha (eller bada) och kamma håret.

Om Du blir fästingbiten:
Fästingen bör tas bort så snart som möjligt, helst med en finspetsig pincett eller en fästingborttagare. Fatta tag om fästingen så nära huden Du kan och drag rakt ut. Du skall inte vrida, detta kan göra att mundelar bryts loss och fastnar i huden. Du skall inte smörja på fett eller nagellack, detta kan få fästingen att ”kräkas”.

Tvätta såret med desinfektionsmedel och tvätta händerna med tvål och vatten. Om Du inte fick bort hela fästingen – vänta några dagar. I regel uppstår en liten inflammation och då är det ofta enkelt att med pincett eller nål få bort kvarvarande delar. Om du t.ex. får feber, huvudvärk eller känner Dig sjuk på annat sätt, bör Du söka läkare.

Åtgärder vid inträffade fall och/eller utbrott
TBE är en anmälningspliktig sjukdom (under diagnosen viral meningoencefalit) och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Smittskyddsinstitutet (SMI).

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras