Simförbundet vill ta över Eriksdalsbadet

Simförbundet vill ta över Eriksdalsbadet

Svenska Simförbundet vill ta över driften av Eriksdalsbadet i Stockholm.

Svenska Simförbundet och Medley har fördjupat sitt samarbete och utmanar nu Stockholms stad gällande driften av Eriksdalsbadet. Med den kompetens och det engagemang gällande Svensk Simidrott som finns i Svenska Simförbundet, tillsammans med den erfarenhet och kunskap när det gäller drift av bad- och friskvårdsanläggningar som finns hos Medley, ser parterna en stor potential att utveckla Eriksdalsbadet ytterligare.

”Stockholms stads politiker har efterfrågat utmaningar från företag och föreningar som tror att de kan driva kommunal verksamhet bättre och effektivare än vad kommunen kan göra i egen regi. Nu kommer en sådan utmaning och vi hoppas att det finns mod att anta den”, säger Bengt Jönsson, förbundsdirektör Svenska Simförbundet.

”Flera av landets största badanläggningar drivs av Medley. Vi har under många år tillsammans med kommuner och föreningsliv förbättrat verksamheten i anläggningarna. Tillsammans med Simförbundet skulle vi vilja ta tillvara den utvecklingspotential som finns även i Eriksdalsbadet”, säger Mattias Jonsson, VD Medley.

Svenska simförbundet och Medley vill att

• Eriksdalsbadet ska utvecklas som rekreationsanläggning, framför allt för barn och ungdomar, och ska kompletteras med fler aktiviteter under helger och lov.

• Eriksdalsbadet ska vara den plats där flest stockholmare lär sig simma. På Eriksdalsbadet ska en omfattande kvalitetssäkrad simundervisning bedrivas.

• Eriksdalsbadet är Svensk Simidrotts nationalarena och även hemvist för Svenska Simförbundets och SOKs elitsatsning. Den satsningen kan nu förstärkas ytterligare.

 • Eriksdalsbadet ska bli norra Europas viktigaste centrum för simidrotten med möjlighet att arrangera ett flertal internationella evenemang.

• Eriksdalsbadet ska erbjuda optimala förutsättningar för föreningsverksamhet. Här ska de föreningar som är verksamma i staden finna möjligheter att på egna villkor träna och tävla.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Innan du spelar på casino utan svensk licens är det viktigt att du har full koll på vad som gäller och vilka casinon som är bäst.