Sex förlänger livet

Sex förlänger livet

Bra sexliv leder till ett längre liv för män visar erkänd forskning. Omvänt är störningar i potensen ofta en varningssignal för kommande hjärtattack eller andra hjärt- och kärlsjukdomar.

Förklaringen är att mannens utrustning för kärlek är finkänslig eftersom det ställs stora krav på blodkärlen om det ska fungera.

Erkända undersökningar, bland annat en från universitetet i Dublin för några år sedan visar dessutom att ett aktvit kärleksliv leder till längre liv. Det är en tydlig och betydelsefull förlängning av livet har man sett och handlar om flera år i genomsnitt.

–  Från 40 årsåldern och uppåt är erektil dysfunktion en varningssignal man inte bör ignorera, säger professor Stefan Arver vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Om man får problem är det viktigt att kontrollera andra riskfaktorer som kolesterol, blodsocker, vikt osv. Problem kan ses som en tidig varningssignal. Några år senare kan det leda till plötslig hjärtattack om orsaken är en kärlsjukdom.

–  Ofta söker män vård för sent. Det leder till att problemen blir värre och det leder till längre och dyrare vård. Vården får ofta sämre resultat ju senare den sätts in.

Tendensen att söka vård för sent kan ses även på andra områden, menar Stefan Arver. Bland annat inom psykiatrin kan man förmoda att män får för dålig hjälp eftersom självmord är dubbelt så vanligt bland män, jämfört med kvinnor.

– Inom vården har kvinnorna allmänt en bättre kontakt och när kvinnor är omkring 40 år har de ofta kallats 3-4 gånger för kontroller av olika slag. Män däremot kallas ofta första gången när de är i 60-årsåldern, säger Stefan Arver.

Han pekar även på en färsk europeisk undersökning som bekräftar tendensen i hela europa. Bästa sättet att klara sig är förstås att hålla sig aktiv och sköta hälsan. Det ger också direkt resultat på exempelvis den sexuella vigören och hälsan.

Gunnar Eriksson

SportHälsa

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.