Så påverkar Cannabis hälsan

Så påverkar Cannabis hälsan

Läkemedelsverket har beviljat ett par personer rätt att använda växtdelar från cannabisplantan som läkemedel. Vad finns det för stöd för det i forskningen? Kan cannabis bli registrerat som läkemedel? Och hur påverkar större mängder hälsan? Frågor som RNS kan ge dig svar på.

Så påverkar Cannabis hälsan

- Kan öka risken för infarkt hos personer som lider av hjärtsjukdomar, eftersom cannabis ger upphov till förändringar i blodcirkulationen.

- Kan påverka luftvägarna på samma sätt som tobaksrökning. Regelbunden användning orsakar hosta, långvarig bronkit och lungemfysem.

- Cannabis- och tobaksrökning tillsammans ger upphov till sådana förändringar i lungvävnaden som föregår lungcancer.

- Cannabis ökar sannolikt också risken för cancer i struphuvudet, vissa tumörer i hjärnan och i förlängda märgen och för prostatacancer bland män och livmoderhalscancer bland kvinnor.

- Risk för utveckling av ångest- och depressionsstörningar.

- Risken för att insjukna i schizofreni i vuxen ålder fördubblas.

- Kan ge upphov till psykossymtom som kräver vård men som försvinner inom en månad efter avslutad droganvändning. 

- Cannabisbruk är särskilt skadligt vid ung ålder. I puberteten utvecklas hjärnan kraftigt och därför är den också speciellt känslig för olika störningar, såsom för cannabis. 

- En långvarig användning av cannabis försämrar uppmärksamheten och minnet. För närvarande är det inte känt om dessa förändringar blir bestående eller om de försvinner efter avslutad användning. 

2-9 juli är det dags för politikerveckan i Almedalen då Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) är på plats tillsammans med European Cities Against Drugs (ECAD) och Kriminellas Revansch i Samhälle (KRIS). RNS är en ideell organisation som funnits i över 45 år och som arbetar med opinionsbildning och politisk påverkan för en restriktiv narkotikapolitik. De tror på tidig upptäckt och tidigt ingripande. Att alla barn och ungdomar har rätt till en uppväxt fri från narkotika!

Under Almedalsveckan är du välkommen att diskutera narkotikafrågan på Hamnplan, tältplats 205. På måndagen kommer RNS hålla föredrag och berätta om hur legaliseringen av marijuana i Colorado påverkat situationen i skolorna, samt huruvida cannabis är medicin eller läkemedel. Linda Nilsson, från WFAD, talar om den internationella debatten. Är FN:s narkotikakonventioner hotade?

Du kan även ta del av en debatt mellan Joar Forsell, Liberala ungdomsförbundet, och Gabriel Romanus, Liberalerna: Är det socialliberalt att legalisera cannabis? Den kan bli riktigt spännande, missa inte det!

RNS föreläsning i Almedalen

– Arrangör: Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle, RNS

– Medverkande: Pelle Olsson, författare och journalist

– Dag: 3/7 2017 14:00 – 14:30

– Plats: Hamnplan, H205

Mer information om RNS och företagets verksamhet kan du läsa på rns.se

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.