Öka din livskvalité vid typ 2-diabetes

Öka din livskvalité vid typ 2-diabetes

Ett av de största hoten mot människors hälsa i i-länderna är den lavinartade ökningen av typ 2-diabetes och fetma. Omkring 10% av världens befolkning har eller kommer att utveckla typ 2-diabetes, i Sverige cirka 4%. Men finns det något vi kan göra för att påverka hälsan positivt? Här ger vi dig några råd gällande träning, kost och mentalt välmående.

Ärftliga faktorer är av betydelse för utvecklandet av typ 2-diabetes. Numera spelar även livsstilen en stor roll och då framför allt övervikt med felaktig kost och fysisk inaktivitet. Sjukdomen drabbar vanligen vuxna människor (och kallas därför i folkmun för åldersdiabetes), men på senare tid har alltfler ungdomar under 20 år utvecklat typ 2-diabetes.

Hos personer med typ 2-diabetes lider kroppen av en relativ insulinbrist, det vill säga att även om produktionen är normal eller t.o.m. förhöjd, är effekten ute i vävnaden nedsatt. Därmed måste bukspottkörteln öka sin produktion för att flytta sockret (glukosen) från blodet och in i cellerna. Med åren minskar bukspottskörtelns insulinproduktion och man får då verklig insulinbrist.

I och med att kroppen är bra på att kompensera för att insulinet inte fungerar som det ska, kan personer med typ 2-diabetes ofta gå med sjukdomen i flera år utan att få en diagnos. Symptom som trötthet, apati, huvudvärk, törst och rikliga urinmängder kan lätt bortförklaras för oss som lever hektiska liv.

Typ 2-diabetes behandlas, till att börja med, med omläggning av kost och motionsvanor för att minska eventuell övervikt och förbättra cellernas insulinkänslighet. Det kan också finnas behov av antidiabetika eller tablettbehandling, det vill säga läkemedel som på olika vis kan öka insulinproduktionen eller förbättra cellernas insulinkänslighet. En del personer med typ 2-diabetes måste även använda insulin.

Faktorer som ökar risken för typ 2-diabetes:

– Övervikt.

– Rökning.

– Att sjukdomen finns i släkten.

– Sömnbrist.

– Hormonella störningar.

För att kunna ta fram mer effektiva behandlingsmetoder och skräddarsydda behandlingar krävs mer forskning, men mycket vet vi sedan länge att har positiv effekt för hälsan – både för dig med eller utan diabetes typ 2. Med rätt kost, motion och behandling kan man leva ett nära normalt liv utan blodsockersvängningar och viktuppgång som annars kan vara förknippat med sjukdomen och behandlingen.

Det har konstaterats att typ 2-diabetes kan vara ärftligt men det är även starkt kopplat till levnadsvanor. Eftersom sjukdomen kan orsaka flera skador som påverkar livskvaliteten är det viktigt att upptäcka diabetes, påbörja livsstilsförändringar och sätta in behandling så fort som möjligt. Du bör därför se till att kontinuerligt följa upp din diabetes med hälsokontroller. På så vis kan du minska risken för eventuella framtida komplikationer såsom hjärt-kärlsjukdom, något du delvis även kan göra på egen hand.

Varför är det så bra att träna?

Fysisk aktivitet och träning är bra för alla människors hälsa, men kanske ännu viktigare för dig med diabetes typ 2. Här kan du läsa om vilka hälsovinster du har av att träna:

Fördelar med träning

– Ökad insulinkänslighet.

– Bättre kondition och bättre ork för alla slags aktiviteter.

– Minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Minskad risk för ett flertal olika former av cancer.

– Minskad muskel- och skelettvärk.

När vi använder våra muskler vid träning eller annan fysisk aktivitet ökar glukostransporten i muskeln och insulinkänsligheten förbättras. Träning påverkar hjärtat och muskelmassan – två fysiska faktorer som har stor betydelse för alla människors hälsa och funktionsförmåga. Konditionsträning påverkar framför allt hjärtat, medan styrketräning har störst effekt på styrkan och muskelmassan.

Vad händer med blodsockret under träning?

När du rör på dig sjunker blodsockernivåerna. Hur mycket och hur är individuellt och beror på träningens intensitet och långvarighet.

Träningstips för dig med diabetes typ 2

– Välj aktiviteter som du tycker är roliga.

– Ta dig tid att värma upp ordentligt (10–15 minuter).

– Mät ditt blodsocker både före, under och efter träning om längre aktivitet än 45 min.

– Innan träningspasset kan det vara smart att äta något litet extra och eventuellt minska insulindosen.

– Kom ihåg att prata med din läkare eller sjuksköterska innan du gör några större förändringar av insulindoserna.

– Kom ihåg att alltid ha med dig ”snabba” kolhydrater som till exempel druvsocker eller utspädd sportdryck när du tränar.

– Fysisk aktivitet har visat sig ha positiv effekt på insulinkänsligheten.

– Det är viktigt att komma ihåg att motion utan insulin i kroppen gör att blodsockret stiger. Blodsockret kommer nämligen inte in i cellerna utan hjälp av insulin.

När det gäller kosten finns också mycket du kan göra för att må bättre, med eller utan diabets typ 2. I Norden rekommenderar man vanligen en allsidig och varierad kost som ligger så nära de generella regler som gäller för en hälsosam kosthållning som möjligt. En kosthållning som håller blodsockret på en stabil nivå förebygger hjärt- och kärlsjukdomar och reducerar även övervikt. Det innebär i korta drag en kost med:

Hälsosam kost vid diabetes typ 2

– Grova, fiberrika fullkornsprodukter, frön och nötter.

– Stor tonvikt på mjuka växtfetter, som oljor.

– Mycket grönsaker, baljväxter och frukt – gärna tre portioner grönsaker varje dag.

– Vatten – det är den bästa törstsläckaren.

– Endast små mängder kakor, godis, läsk, choklad och söta pålägg.

– Ät regelbundet. Det håller blodsockernivån stabil och förebygger känningar, samtidigt som det håller igång förbränningen och förebygger övervikt.

Att leva med diabetes typ 2 innebär en livsstilsförändring. Inte bara som en del i en behandlingen, utan även eftersom du behöver hålla koll på din egen hälsa. Din motion, kost och ditt blodsocker, men du kan även påverka hur du mår rent mentalt i förhållande till diabetesen.

Att vara medveten om din sjukdom, varför du mår och reagerar på ett eller annat sätt kan öka din acceptans. Få dig att sluta älta dina hinder och problem. Sluta se livet som en kamp för att istället lägga fokus på det positiva. Verktyg för detta och mycket annat kommer du kunna ta del a vid en gratis inspirationskväll om typ 2-diabetes 9 maj 2017 klockan 17.00 på Clarion Hotel Sign Östra Järnvägsgatan 35 i Stockholm.

Fakta: Ascensia Diabetes Care

Text: Anna Lissjanis

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.


Innan du spelar på casino utan svensk licens är det viktigt att du har full koll på vad som gäller och vilka casinon som är bäst.