Nytt verktyg ger information om hälsa

Nytt verktyg ger information om hälsa

Nya FolkhälsoAtlasen ger dig lättöverskådlig information om hälsa.

Nu introducerar Folkhälsoinstitutet en webb-baserad FolkhälsoAtlas. Syftet är att ge användare en lättillgänglig visuell presentation av utvalda folkhälsodata som redovisas på kommunnivå.

Förstora bilden - FolkhälsoAtlasFolkhälsoAtlas

Statistiken presenteras i flera olika vyer som är integrerade. Sker en förändring syns den automatiskt i samtliga vyer. Den mer avancerade användaren kan med hjälp av verktyget själv laborera med det data som är inlagt. Folkhälsoatlasen innehåller också beskrivande texter som underlättar förståelsen.

– Avsikten med den nya FolkhälsoAtlasen är att hitta nya presentationsformer för den stora mängd data som Folkhälsoinstitutet förfogar över, säger Anna-Karin Johansson som är projektansvarig för FolkhälsoAtlasen. Genom att data redovisas på kommunnivå blir det enkelt för beslutsfattare, tjänstemän och politiker att följa utveckling över tid av hälsan i befolkningen, jämföra med grannkommunerna och planera insatser i den egna kommunen. Vi tror att även journalister kommer att ha nytta av det nya verktyget som ligger tillgängligt för alla på Folkhälsoinstitutets hemsida fhi.se.

Idag finns 22 så kallade folkhälsoindikatorer – rökning, alkoholvanor, tonårsaborter, stillasittande fritid m.fl. – redovisade i FolkhälsoAtlasen. Avsikten är att successivt fylla på med fler indikatorer och mer data för att göra FolkhälsoAtlas till ett ännu mer användbart verktyg.

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras