Ny vandringsled – från stad till skärgård

Ny vandringsled - från stad till skärgård

Med den nya vandringskartan kan du uppleva Elfviksledens vackra och omväxlande naturupplevelser. Med sina 9 km på Lidingö går den genom både stadsmiljö, grönområden, vatten, djurliv och vacker skärgårdsmiljö. Hela vägen ut till Elfviks udde.

Elfviksleden erbjuder allt från stad, park, lantbruk, skogskänsla till skärgård och passerar naturreservatet Långängen-Elfvik, ett fågelskyddsområde, naturminnesmärkta ekar, intressant arkitektur och konferensanläggningar. Natur- och parkenheten vid Lidingö stad har förbättrat leden bland annat genom fler sittplatser och upprustade grillplatser. 15 stycken av sittplatserna har kommit dit tack vare sponsorer.

Vandringskarta visar vägen
I och med upprustningen av Elviksleden har en vandringskarta tagits fram. Kartan synliggör natur, upplevelser och faciliteter men visar även tillgängligheten och graden av framkomlighet på leden. Tanken är att alla ska kunna ta sig fram på leden och med olika färgmarkeringar i kartan ser man graden av svårigheter och typ av miljö. Kartan ger även förslag på fina picknickplatser samt visar lämpliga bussförbindelser.  

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras