Ny kundtjänst för frågor kring hälsopåståenden

Ny kundtjänst för frågor kring hälsopåståenden

Efsa har öppnat en kundtjänst som ska hjälpa företag och andra som har frågor kring de utvärderingar myndigheten gör av bland annat hälsopåståenden och olika ämnen.

 Det kommer allt fler ansökningar om EU-godkännande av olika slags reglerade produkter, ämnen och hälsopåståenden. De nationella behöriga myndigheterna, exempelvis Livsmedelsverket, vidarebefordrar dessa ansökningar till EU-kommissionen och till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, för vetenskaplig utvärdering.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, har nu öppnat en kundtjänst för alla som har frågor om dessa utvärderingar. På Efsas webbplats finns information och det går också att ställa frågor om juridiska och tekniska krav i samband med utvärderingarna.
Ytterligare upplysningar:
Om kundtjänsten på Efsas webbplats

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras