Ny bok om reumatism

Ny bok om reumatism

Detta är en bok för alla som vill veta mer om reumatism. För patienterna och deras anhöriga, för sjuksköterskor och annan vårdpersonal, för politiker och beslutsfattare och många andra.

Här berättar Johan Frostegård om de olika reumatiska sjukdomarna, om symtom, diagnos, behandling och prognos. Men också om ekonomismen inom vården, budgetstyrning och privata aktörers inverkan. Hur patienten kommer i kläm.

– Jag tror vi kommer få bort vissa av de reumatiska sjukdomarna på sikt, säger Johan Frostegård

 Tänka bara hur mycket som har hänt de senaste 10 åren och forskningen är på god väg.  Reumatism är ett ord som förr sände rysningar av obehag genom den som hörde det, och det är en sjukdom som också är vanlig idag. Men det som förr betydde en dom till livslångt lidande är numera en diagnos där det finns goda möjligheter att förhindra och lindra en invalidiserande utveckling. Författaren, professor Johan Frostegård, är professor vid KI och specialist i intermedicin och reumatologi. Han forskar om hur åderförkalkning och hjärt-kärlsjukdomar påverkas av reumatiska sjukdomar och vilken roll immunförsvaret spelar. Han har också skrivit 2 romaner och senast Nästan allt om människan, utgiven på KIUP.

Inga Kommentarer Ännu

Lämna Ett Svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.