Ny bok om de livsviktiga njurarna

Ny bok om de livsviktiga njurarna

Njurproblemen växer – och vad kommer forskningen fram till? Detta är en bra bok för den som drabbats av problem med njurarna och vill veta mer.

Trots att njuren i vila tar i anspråk en femtedel av blodet som kommer från hjärtat är det för många ett nästan helt okänt organ. En sjuk njure ger få symptom, och njursjukdom är därför en underupptäckt och underbehandlad folksjukdom. I USA har njursvikt nyligen utpekats som ett hot mot folkhälsan och undersökningar pekar på att mellan 5 och 8 procent av befolkningen lider av njursvikt, men av dessa får idag endast en fjärdedel behandling i form av t.ex. blodtryckssänkande läkemedel.

I takt med ökad förekomst av akut och kronisk njursvikt, bl.a. en följd av den ökade förekomsten av vällevnadssjukdomar, blir det allt tydligare att dagens behandlingar inte räcker till. Karolinska Institutet är idag ett av världens ledande centrum för njurforskning Njurarna är häpnadsväckande, de kan producera 180 liter urin om dagen – fast det mesta av vätskan går tillbaka till kroppen, en central roll för att bevara vatten-, salt- och syra-bas-balansen i vår kropp och i utsöndringen av slaggämnen. De bildar också livsviktiga hormoner. När njurarna får problem får hela människan problem Tidig upptäckt och behandling kan rädda njurfunktionen och förhindra att man behöver dialys och njurtransplantation. Vissa njuråkommor kan också undvikas om man vet hur de uppkommer.

I den här boken berättar Astrid Seeberger om raffinerade mekanismer, snillrika lösningar och om kroppens styrka och svaghet, allt sånt man behöver känna till när ens njurar gjort sig påminda. Att veta mycket om njurarna och om olika behandlingar ökar möjligheterna att leva väl med njursjukdom och undvika svåra komplikationer. Astrid Seeberger är docent vid Karolinska Institutet och överläkare vid Njurmedicinska klinken på Karolinska Universitetessjukhuset. Hennes forskning handlar om hjärt-kärlkomplikationer vid kronisk njursvikt. Hon leder också temat Professionell utveckling i den nya läkarutbildningen på KI och är styrelseledamot i Svenskt njurregister, som följer landets njursjuka patienter under alla faser av sjukdomen.

Boken är den tionde i serien Karolinska Institutets forskare skriver som är en populärvetenskaplig serie böcker som handlar om vanliga sjukdomar, om vad som orsakar dem och om hur de kan behandlas. Forskare från KI skriver utifrån forskningsresultaten såväl i Sverige som utomlands. Sedan tidigare finns titlarna: Bröstcancer, Prostatacancer, Reumatism, MS, Magen, Munnen, Diabetes, Alzheimer och Melanom

Inga kommentarer

Berätta vad du tycker

Din e-postadress kommer inte publiceras